msks_logo

msks bleskovky

erb2 

facebook msks

msks Gerbocova Snina

ROCKFEST

mediaaa

Vyhľadávanie

Počítadlo návštev

TOPlist

PrihlásenieDom kultúry
Dom kultúry - cenník

Kinosála

Divadelná sála Divadelná sála Technický nákres

 Spoločenská sála

spolocenska_sala technicky_nakres_SS

Zvukové štúdio

i_082197 i_082197

Foyer

foyer2  foyer

1. krátkodobý prenájom 

 

Priestory Domu kultúry v Snine sú k dispozícii na krátkodobý prenájom pre konanie podujatí rôzneho charakteru : 

- semináre, prednášky, školenia, výstavky
- koncerty
- plesy  

CENNÍK  VZN 109/2011 o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku v znení doplnkov č. 1, 2, 3 a 4 (úplné znenie) - § 7


2. dlhodobý prenájom 

Na základe Zmlúv o nájme nebytových priestorov uzatvorených v zmysle §3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sú priestory Domu kultúry v Snine dlhodobo prenajaté nájomcom. Zmluvy vrátane doplnkov k nim sú k nahliadnutiu dostupné v sekcii Zverejňovanie.