msks_logo

msks bleskovky

erb2 

facebook msks

msks Gerbocova Snina

ROCKFEST

mediaaa

Vyhľadávanie

Počítadlo návštev

TOPlist

PrihlásenieStretnutia s hudbou v kaštieli

Sninský kaštieľ žije kultúrou - Stretnutie s vážnou hudbou

            Koncom minulého roka sa začal v sninskom kaštieli cyklus umeleckých podujatí, medzi ktoré patria výstavy a hudobné podujatia rôznych žánrov. V nedeľu 23. februára sa uskutočnilo stretnutie s vážnou hudbou v podaní Zemplínskeho akordeónového tria, ktoré tvoria Eva Čižmárová, Jozef Demjan a Juraj Libera.

            Na slovenskej hudobnej scéne toto hudobné teleso pôsobí od r. 2002 a dosiahlo viacero významných úspechov doma i  v zahraničí. Vydalo vlastné CD, stalo sa laureátom súťaže Divertimento Musicale a  reprezentovalo slovenskú hudobnú kultúru v mnohých európskych krajinách. Hudobníci interpretujú klasickú hudbu od baroka až po súčasnosť. Všetci členovia sú zároveň členmi Akordeónového orchestra Toccata.

            Akordeón zväčša vnímame ako súčasť ľudových zoskupení v prezentáciách národných piesní, ale v podaní hudobného tria nás očaril a posunul tento nástroj do nového vnímania hudobného sveta. Ťažko však opisovať niečo, čo treba vidieť a najmä počuť. Tento komorný koncert bol dôkazom toho, že vážna hudba spojená s nádherným sopránom Barbory Ďubekovej vytvorila fantastický umelecký zážitok.

            Do posledných detailov prepracované aranžmány klasických skladieb a profesionálna interpretácia zanechali úžasný pocit, ktorý bude u poslucháčov ešte dlho doznievať.

                                                                                  Eva Mihaliková, MsÚ v Snine

 
Mystické Karpaty

Mystické Karpaty- výstava, ktorú treba vidieť

 

            V prekrásnych komorných priestoroch zrekonštruovaného sninského kaštieľa sa vo štvrtok 6. februára uskutočnila vernisáž výstavy s názvom Mystické Karpaty spojená s prezentáciou.

            Prostredníctvom 42 fotografií siedmich poľských autorov (G. Leśniewski, W. Holly, M. Stańczyk, T. Winnicki, C. Čwikowski, T. Demko, R. Predki) si návštevníci môžu pozrieť krásy prírody Východných Karpát.

            Túto atraktívnu výstavu zorganizovali správa Bieščadského národného parku (PL) a NP Poloniny (SK) v spolupráci s Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom v Snine.

Okrem klasických veľkoplošných fotografií mohli návštevníci vidieť aj prezentáciu fotografií na filmovom plátne podfarbenú hudbou, ktorá umocnila estetický zážitok a umožnila účastníkom vernisáže preniesť sa mysľou do prostredia „mystických“ Karpát.

            Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty predstavuje jedinečné bohatstvo svetového významu. Nachádzajú sa tu najväčšie európske komplexy pôvodných bukových lesov a východokarpatských horských lúk – polonín.  Rozprestiera sa na miestach, kde sa stretávajú hranice troch krajín – Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Zahŕňa šesť chránených lokalít. Okrem NP Poloniny zo Slovenska ide o Bieščadský národný park, Krajobrazový park Doliny Sanu a Krajobrazový Cisniansko-Wetlinský park na území Poľska. Susediacu Ukrajinu reprezentujú Užanský prírodný národný park a Nadsjanský krajobrazový park.

Výstavu otvorila koordinátorka vernisáže Iveta Buraľová, environmentálna pracovníčka Správy NP Poloniny, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila, že fotografie zväčša amatérskych umelcov, zachytávajú nielen prírodu, ale aj obrazy zo života ľudí a históriu. Jej úvodné slová doplnili aj ďalší hostia, a to Marián Gič, zástupca NP Poloniny a riaditeľ Bieščadskeho NP Tomasz Winnicki.

Súčasťou spomínanej výstavy bola aj odborná prednáška s názvom Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty - naše spoločné dedičstvo. Toto zaujímavé podujatie sa uskutočnilo v rámci cyklu odborných prednášok vo štvrtok 20. februára v reprezentačnej sále kaštieľa v Snine. Prednáška, ktorej autorkou bola Iveta Buraľová, aktuálne dopĺňala výstavu fotografií informáciami o histórii, súčasnom stave a aktuálnych otázkach, ktoré sa týkali prírodnej rezervácie. Prezentácia témy bola na vysokej profesionálnej úrovni a bola vhodne doplnená obrazovými záznamami autorky.

Výstava Mystické Karpaty potrvá do nedele 16. marca 2014 a široká verejnosť i milovníci umenia si ju môžu pozrieť v priestoroch kaštieľa v Snine.

                                                                                  Eva Mihaliková, MsÚ v Snine

 

 
Digitalizácia kina

Informácia o procese digitalizácie kina Centrum v roku 2014

 

                Digitalizácia kín je proces, ktorý pre kiná v SR a vo svete predstavuje najzávažnejšiu výzvu, akej museli v posledných rokoch čeliť. Zásadné zmeny, ktoré digitalizácia kín prináša, menia nielen technickú stránku distribúcie a premietania kinematografických diel, ale aj celkové postavenie kina vo vzťahu k ostatným kultúrnym inštitúciám. Malé kiná so starými technológiami strácajú návštevníkov, k premiérovým filmom sa nedostanú, pretože tie sa dodávajú v digitálnom formáte. Aby prilákali návštevníkov, musia digitalizovať. To však   vyžaduje značné   finančné prostriedky, ktoré najmä v prípade jednosálových kín je ťažké zabezpečiť z vlastných zdrojov prevádzkovateľov kín a ich zriaďovateľov.

Aj mesto Snina sa usiluje o digitalizáciu svojho kina. Dňa 23.01.2014 sa uskutočnilo stretnutie primátora Štefana Milovčíka s riaditeľom Audiovizuálneho fondu SR (AVF) v Bratislave, na ktorom sa prerokovala alternatíva nenávratnej dotácie a návratnej pôžičky na digitalizáciu kina v Snine. Žiadateľom by bolo mesto, keďže Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine, ako rozpočtová organizácia, nemôže mať pôžičku. Termín podania žiadosti je do 17. marca tohto roku.

                Od roku 2011, kedy sa kompetentní po prvýkrát pokúšali presvedčiť poslancov o potrebe digitalizácie, ubehli už dva roky. Jedinou výhodou tohto dvojročného sklzu je predpokladaná nižšia cena celého projektu. Kým v roku 2011 bolo potrebných na digitalizáciu sninského kina 165 tisíc EUR, v súčasnosti podľa informácií je možné rátať so sumou o 20 - 25 tisíc EUR nižšou. Práve usporená suma, asi 20 tisíc EUR, je potrebná na inštalovanie „dolby“ zvuku, ktorý AVF finančne nepodporuje, ale je prvotným predpokladom pre inštalovanie 2D systému.

Predpokladaná cena samotnej technológie 2D, na ktorú bude mesto žiadať nenávratnú dotáciu (50 %) a návratnú pôžičku na 3 roky, je vo výške 91 943,- EUR. Z toho tvorí 9 194,- EUR povinné desaťpercentné spolufinancovanie mesta, 38 934,- EUR je nenávratná dotácia od Audiovizuálneho fondu SR a 43 815,- EUR pôžička z AVF s 1% úrokom rozvrhnutá na 3 roky.

Stupeň 3D (okuliare), na ktorý AVF SR tiež nedáva dotáciu, si môže alebo nemusí mesto dobudovať neskôr. V súčasnosti sa cena pohybuje asi do výšky 19-20 tisíc EUR.

Digitalizáciou sa zvýši flexibilita programovania v kinách, pretože sa zjednoduší manipulácia s kópiami a bude ich možné uchovávať na serveri časovo neobmedzene. Takisto bude možné ponúkať väčšie množstvo titulov a v prípade záujmu zo strany divákov rýchlo na túto situáciu reagovať. Ďalšia z výhod   je   spojená s charakterom   digitálnych   kópií   v porovnaní   s fyzickými vlastnosťami 35 mm kópií, ktorých kvalita sa z dôvodu fyzickej manipulácie postupne znižuje. Kópie sa premietaním opotrebúvajú a úmerne s tým klesá i projekčná kvalita obrazu. Výhody   digitálneho   záznamu sú, že si zachováva svoju kvalitu bez ohľadu na počet uskutočnených premietaní. Zlepšia sa možnosti uvádzania zahraničných diel v originálnom znení s titulkami. Znížia sa náklady potrebné na výrobu kópií s titulkami. Výsledkom bude širší priestor   pre distribúciu   európskych diel.

A čo dodať na záver? Ak by došlo k podaniu žiadosti v termíne do 17.03.2014, mesto predpokladá spustenie skúšobnej prevádzky v septembri – októbri 2014.

                                                                                              Eva Mihaliková, MsÚ Snina

                                                                                                                                                                                               

 
Caro ornamentu

Čaro ornamentu – výstava ornamentálnej tvorby Štefana Leonarda Kostelničáka

 

Popredné miesto v slovenskej ľudovej tvorivosti má, okrem iného, aj ľudová ornamentika. Kroje, zdobené pestrými ornamentmi, dokážu vyvolať príjemný zážitok na rôznych slávnostiach. O rozvoj ornamentálnej tvorby, jej zdokonalenie a povýšenie na umeleckú úroveň sa zaslúžil maliar Štefan Leonard Kostelničák.

Štefan Leonard Kostelničák (Kostelníček) – maliar ľudových ornamentov sa narodil 14. februára 1900 v Spišskej Starej Vsi.

Ľudovú školu navštevoval v Spišskej Starej Vsi, študoval na gymnáziu v Levoči, v roku 1925 u maliara Eugena Króna v Košiciach. Tu si založil ateliér. Roku 1926 absolvoval ďalšie štúdium v Prahe. Pôsobil v Brne a v Bratislave, potom ako osvetový pracovník v Zamagurí.

Bol zberateľom slovenských ornamentov a ich reprodukcií. Snažil sa o štylizáciu ľudového ornamentu, ktorý uplatňoval na diplomoch, vzorníkoch a pamiatkových predmetoch. Neskôr ornamentálnou výzdobou dekoroval aj keramiku, porcelán, nábytok, interiéry i sakrálne pamiatky. Počas pôsobenia v Brne a v Bratislave vydával farebné reprodukcie ornamentov a predlôh s ľudovými vzormi zo všetkých krajov Slovenska.

Štefan Leonard Kostelničák zomrel 19. septembra 1949 v Košiciach.

Tvorbu tohto nezvyčajného umelca sme si pripomenuli aj v Snine. V rámci tohtoročného Dňa mesta usporiadali Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine, Dom Matice slovenskej v Snine a Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach výstavu s názvom Čaro ornamentu, ktorá je nainštalovaná v priestoroch Mestského úradu v Snine na 1. poschodí.

Vernisáž sa uskutočnila v piatok 14. septembra dopoludnia a zúčastnili sa na nej učitelia a žiaci základných škôl, zamestananci úradu i milovníci umenia. Po pekných tónoch hudby v podaní žiaka sninskej ZUŠ Dávida Lukáča otvoril výstavu riaditeľ MKOS Daniel Andráško. Potom sa slova ujala Irena Kurťáková, ktorá priblížila život a tvorbu Štefana Leonarda Kostelničáka.

S ukážkami z Kostelničákovej ornamentálnej tvorby sa môže oboznámiť široká verejnosť na výstave s názvom Čaro ornamentu v priestoroch MsÚ v Snine na 1. poschodí.

Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ Snina

 
Dni mesta 2012

Deň mesta Snina 2012

 

Ako sme v predchádzajúcom vydaní Sninských novín informovali, v piatok 14. septembra tohto roku sa konal Deň mesta Snina. V rámci osláv sa uskutočnilo množstvo zaujímavých sprievodných podujatí, ktoré upútali nielen deti, ale aj tých skôr narodených.

V piatok sa v dopoludňajších hodinách na námestí uskutočnil Národný deň colníkov, ktorý pripravil Colný úrad Michalovce v spolupráci s Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom Snina.

Colníci predstavili slovom i obrazom Colnú sekciu Finančnej správy a Colného úradu.

Vo svojich stánkoch ukázali divákom výstroj a výzbroj colníkov, služobné rovnošaty, predviedli ukážky z výkonu služby v oblasti daňového dozoru (odber vzoriek, miestne zisťovanie a iné).

Veľký záujem prejavili účastníci podujatia o skenovanie mobilným inšpekčným skenovacím systémom. V Dome Matice slovenskej si mohli diváci pozrieť výstavu, ktorá bola zameraná na prevenciu protiprávneho konania, napr. porušovania colných a daňových predpisov občanmi pri prestupe štátnej hranice.

Najviac však deti, žiakov, študentov, ale i  verejnosť zaujali praktické ukážky. Nechýbali praktický výcvik a výkon služby ani protidrogová prevencia. V spolupráci s Colným kriminálnym úradom predviedli colníci ukážky služobnej kynológie. Na svoje si prišli určite všetci.

Popoludní sa uskutočnila druhá časť pestrého programu podujatia Deň mesta. Na námestí sa prezentovali všetky stredné školy na území nášho mesta, ale tiež Centrum voľného času v Snine a Súkromná ZUŠ – výtvarný odbor.

Stredná odborná škola a Odborné učilište internátne predstavili svoje výrobky, zhotovené  na hodinách praktického vyučovania. Diváci si mohli vyskúšať prípravu obrúskov na slávnostné stolovanie či nový účes a dievčatá i mejkap. Návštevníci mohli tiež ochutnať chutné pizzovníky a koláče, ktoré pripravili šikovné ruky žiakov týchto škôl.

Študenti sninského Gymnázia predviedli niekoľko chemických pokusov a predstavili mikroskop, ďalekohľad či inú techniku, ktorú používajú na vyučovaní. Formou panelov s fotografiami zo študijných pobytov oboznámili verejnosť o možnostiach zdokonaliť sa v cudzom jazyku.

Zaujímavým programom sa už tradične prezentovala Stredná priemyselná škola. Vo  svojich stánkoch predstavila študijné odbory, v ktorých je možná sebarealizácia, poznávanie a špecializácia. Divácky atraktívnym boli najmä praktické ukážky z činnosti Autoškoly pri Strednej priemyselnej škole v Snine, ktorá má prioritné postavenie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Diváci si mohli vyskúšať zadržiavacie systémy – simulátor nárazu a jazdu na „pedálkárach“. Záujemcovia si mohli nasadiť okuliare, ktoré navodili stav opitosti a súčasne po prejdení medzi kužeľmi, inštruktori vysvetľovali reálne následky. Na pracovisku Falck academy bola vysvetľovaná dôležitosť záchrany ľudského života a možnosť vyskúšania si poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich zraneniach.

Všetky aktivity boli pod odborným dohľadom a využívali sa pri tom figuríny.

Najzaujímavejším prvkom celej akcie bola akčná modelová situácia s témou: „Vodič osobného motorového vozidla zrazil cyklistu“. Diváci tak mohli vidieť, aká je súčinnosť všetkých zainteresovaných zložiek: Falck academy – zdravotní záchranári, Polícia a Hasiči. Celá „záchranná“ situácia bola vhodne moderovaná a všetci prítomní si mohli uvedomiť krok za krokom, čo sa v danej situácii má robiť, ako správne postupovať a na čo sa nemá zabúdať.

Divákov pritiahla aj pestrá činnosť Centra voľného času na Kukučínovej ulici v Snine. Vedenie CVČ sa rozhodlo vytvoriť obrovský plastický erb mesta z „guľôčok“ zhotovených z krepového papiera, a tak do spoločného diela zapojiť čo najväčší počet návštevníkov.

Počas osláv Dňa mesta vystúpili na tribúne so svojím programom materské, základné a stredné školy, základné umelecké školy, CVČ, záujmové združenia i jednotlivci. Súčasťou kultúrneho programu bolo aj ocenenie osobností z nášho mesta. Z rúk primátora Štefana Milovčíka si prevzali ďakovné listy za úspešnú reprezentáciu a propagáciu mesta Snina Irena Maliničová, vedúca FS Starinčanka; Peter Barančík, vedúci TS Merlin; Štefan Pčola, najúspešnejší športovec MFK Snina a najlepší strelec MR Východ v ročníku 2011 – 2012; Ján Gribanič, reprezentant v zápasení na Majstrovstvách Slovenska a na Majstrovstvách Európy; Katarína Hunčárová, reprezentantka SR v kategórii kadetiek a junioriek v šerme na Európskom pohári kadetov, Svetovom pohári juniorov, Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách Slovenska a Slovenskom pohári a Laura Durňáková za celoslovenskú klavírnu súťaž „Zlaté pásmo“ pod vedením Ireny Kovaľovej.

Bodkou za podujatím bolo vystúpenie známej slovenskej hudobnej skupiny Vidiek. Janko Kuric zaspieval svoje známe hity a svojím vystúpením potešil všetkých, ktorí v piatok prišli na námestie. Pesničky ako Ó Maňo či Fajčenie škodí zdraviu už takmer zľudoveli a spolu Jankom Kuricom si ich pospevovali mnohí diváci.

Záverečné slová patrili Danielovi Andráškovi, riaditeľovi MKOS. Riaditeľ sa poďakoval účinkujúcim, organizátorom a všetkým divákom. Deň mesta Snina 2012 bol mimoriadne vydareným podujatím, o čom svedčí aj vysoká návštevnosť. Aj počasie bolo tejto peknej akcii naklonené. Ľutovať môžu len tí, ktorí na sninské námestie štrnásteho septembra neprišli.

 

Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ Snina

 
akademia

Expedícia „Po stopách činnosti kpt. Jána Nálepku“

S n i n a  12. 9. 2012

Vo štvrtok 20. septembra tohto roku uplynie 100 rokov od nedožitých narodenín významného predstaviteľa slovenských dejín, učiteľa, dôstojníka a partizánskeho veliteľa – kpt. Jána Nálepku. Pri tejto príležitosti sa rozhodla Spoločnosť kpt. J. Nálepku – Repkina so sídlom v Spišskej Novej Vsi usporiadať celý rad zaujímavých podujatí v mnohých mestách na Slovensku i v zahraničí.

Jedným zo spomienkových podujatí je aj prijatie expedície „Po stopách činnosti kpt. Jána Nálepku“ primátorom nášho mesta Štefanom Milovčíkom na námestí pred budovou MsÚ v Snine, ktoré sa uskutoční dňa 12. septembra 2012 o 9.45 hodine.

Súčasťou podujatia bude aj slávnostná akadémia v Dome Matice slovenskej za účasti pozvaných učiteľov spoločensko-vedných predmetov, hodnotovo spriaznených občanov, zástupcov mladej generácie a ďalších hostí. O živote, diele a odkaze kpt. Nálepku poinformuje Milan Sidor, predseda Spoločnosti kpt. J. Nálepku – Repkina.

Počas akadémie bude premietnutý dokumentárny film „Kapitán Nálepka“ o úspešnom prechode skupiny slovenských vojakov 101. pluku na stranu ukrajinských partizánov a  ich začlenenie do brigády generála Saburova.

Kapitán Ján Nálepka (krycie meno kpt. Repkin) sa narodil  20. septembr1912 v  Smižanoch. Počas druhej svetovej vojny bol ako jediný Slovák ocenený vyznamenaním  Hrdina Sovietskeho zväzu na základe výnosu Prezídia najvyššieho sovietu2. mája 1945. Je nositeľom Radu bieleho leva 1. stupňa a dňa 31. augusta 1996 bol „in memoriam“ vyznamenaný Radom Ľudovíta Štúra II. triedy za aktívnu účasť v protifašistickom odboji. Nálepka zahynul 16. novembr1943 pri oslobodzovaní ukrajinského mestečka Ovruč.

7. mája 2004 ho vtedajší prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster vymenoval do hodnosti brigádny generál „in memoriam.“

Po kpt. Jánovi Nálepkovi boli pomenované mnohé ulice v slovenských mestách (aj v Snine). Okrem ulíc bola po ňom pomenovaná aj obec Nálepkovo (do roku 1948 Vondrišel) v okrese Gelnica a prameň pitnej vody pri obci Modrá nad Cirochouokrese Humenné. Česť jeho pamiatke!

 

Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ Snina

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Strana 10 z 13