msks_logo

msks bleskovky

erb2 

facebook msks

msks Gerbocova Snina

ROCKFEST

mediaaa

Vyhľadávanie

Počítadlo návštev

TOPlist

PrihlásenieTlačové správy

Deň detí

Sedemstoročná história Sniny sa unikátnym spôsobom natrvalo zapíše do kroniky mesta aj vďaka jedinečnej piesni NAJKRAJŠIE MIESTO NA ZEMI. Vznikla z iniciatívy nadaných a úspešných sninských patriotov, ktorí síce vo svojom rodnom meste nebývajú, no dušou k nemu stále patria a veľmi radi sa vracajú do domoviny, kde majú rodinu či priateľov. Autorom hudby je Marián KOCAN a text napísal Marek DUNAJ.
Slová piesne sú vyznaním lásky k rodisku, vyjadrujú i životnú cestu mnohých, ktorí museli zo Sniny odísť, ale svoje spomienky si stále nesú vo svojom srdci a úspešne reprezentujú Sninu vo svete.
Slávnostné uvedenie skladby do života bude v piatok 9. júna o 15. 30 hod. na Námestí centrum. Marián Kocan zahrá a zaspieva pieseň „Najkrajšie miesto na Zemi“ naživo so svojou skupinou Alias.
Sedemstočlenný „tanečný súbor“ zatancuje choreografiu, ktorú vytvorila Edita Barančiková. Ide o takzvaný flash mob, čo predstavuje originálnu tanečnú choreografiu s typickými prvkami k tejto piesni. Veríme, že sa podarí roztancovať celé námestie.
Pieseň do života originálnym spôsobom uvedú Oli DŽUPINKOVÁ, moderátorka Rádia Expres a Ondrej DUDA, slovenský futbalový reprezentant. Keďže sa v tom čase bude v Snine oslavovať Deň detí, tak „krstní rodičia“ pesničku „vybublinkujú“ spolu s divákmi a tá sa bude šíriť spolu s bublinkami z bublifukov do celého sveta.
Zároveň bude vyhlásená celomestská súťaž o videoklip k pesničke. Víťazný bude predstavený 1. augusta na otváracom dni hudobného festivalu Rock pod kameňom, ktorý bude venovaný 700. výročiu mesta a vystúpi na ňom rocková legenda Suzi Quatro.
Na Deň detí je pripravený aj ďalší ťahák, a to koncert slovenskej populárnej speváčky Kristíny. Pre deti je pripravené množstvo rôznych atrakcií. Jednou z nich je aj vyrazenie vlastnej pamätnej mince k sedemstému výročiu.Sninčania si môžu vyraziť pamätnú mincu

Pri významných historických výročiach je obvyklé, že mestá vydávajú príležitostné známky, pečate, plakety, mince a pod. Pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Snine sa mesto rozhodlo potešiť svojich obyvateľov mincou, ktorú si každý môže sám vyraziť. Je to najjednoduchší a najlacnejší spôsob, ako sa k pamätnej minci dostať.
Mesto dalo na zákazku vyrobiť v kremnickej mincovni špeciálny nástroj na ručnú razbu, ktorý je replikou starých pôvodných razidiel. Výroba mincí touto technológiou zostala po stáročia bez výraznej zmeny. Razba je procedúra, pri ktorej dochádza k pozitívnemu odtlačku negatívneho obrazu z razidla na kov. K realizácii má razič k dispozícii vrchné a spodné razidlo, kladivo a kovový pliešok. Silným a presne vedeným úderom sa dosiahne konečná podoba mince a každý „razič“ ju dostane zadarmo.
Grafický návrh sninskej mince vytvoril Mgr. art. Tomáš Tulis. Na prednej strane v strede je znázornený erb mesta, nad ním je nápis MESTO SNINA a dolu 700 ROKOV. Na zadnej strane je zobrazený klasicistický kaštieľ.
Pri všetkých masových kultúrnych podujatiach v rámci výročia budú mať obyvatelia možnosť vyrobiť si na pamiatku vlastnú mincu. Začíname už v piatok 9. júna na námestí pri príležitosti osláv Dňa detí a pokračovať budeme na ďalších podujatiach.

                                                                                                                         Mgr. Eva Mihaliková

                                                                                                                         MsÚ Snina

 
Kultúrno-spoločenské podujatie

Deň priateľstva 2017

V sobotu 13. mája sa v priestore hraničného priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj konalo medzinárodné kultúrno-spoločenské podujatie „Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva“. Jeho hlavným organizátorom za slovenskú stranu bol Prešovský samosprávny kraj a už tradične na podujatí participovalo i mesto Snina.

Na podujatí sa zúčastnilo okolo osemsto pozvaných účastníkov. Sninu reprezentovali zástupcovia samosprávy na čele s primátorom Štefanom Milovčíkom.

            Aj tento rok sa na hranici podpísalo niekoľko dôležitých medzinárodných dokumentov a dohôd. Zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja Peter Chudík a Zdenko Trebuľa a predstavitelia ukrajinskej Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie a Zakarpatskej oblastnej rady Hennadiy Moskal a Mychajlo Rivis podpísali vykonávacie protokoly k memorandám o spolupráci. Tieto protokoly zahŕňajú aktivity v oblasti regionálneho rozvoja, vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu, pomoci a rozvoja spolupráce na úrovni miestnej samosprávy, sociálnych služieb a životného prostredia.

            Deň priateľstva bol príležitosťou i pre starostov a zástupcov mikroregiónov na nadviazanie vzájomnej spolupráce. Slovenská obec Pčoliné (okres Snina) podpísala zmluvu o spolupráci s ukrajinskou obcou Hrebľa a obec Ruskovce (okres Sobrance), ktorá je členom Združenia obcí mikroregiónu BOROLO, podpísala zmluvu o spolupráci s Chudlovskou obecnou radou, ktorá združuje na Ukrajine päť obcí. Na sobotňajšom podujatí sa hovorilo i o bezvízovom styku s Ukrajinou, ktorý začne platiť od júna.

            Súčasťou podujatia bol kultúrny program, ako aj prezentácia a ochutnávka regionálnych jedál vo vlastných prezentačných stánkoch.

Mgr. Eva Mihaliková

                                                                                                                    MsÚ v Snine

 

 
Podujatie v rámci osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o Snine

Tlačová správa

 

700 párov nôh tancuje na pieseň „Najkrajšie miesto na Zemi“

 

Mesto Snina oslávi 700. výročie prvej písomnej zmienky o meste unikátnym spôsobom, ktorý sa natrvalo zapíše do histórie, a to svojou vlastnou piesňou s názvom „Najkrajšie miesto na Zemi“.

            Pieseň vznikla z iniciatívy vedenia mesta Snina a občianskeho združenia Východ východu Slovenska. Produkčná skupina, ktorá pieseň vytvorila, bola zložená zo samých Sninčanov, lokálpatriotov, ktorí v súčasnosti žijú a pracujú mimo Sniny, ale dušou k nej stále patria. Pieseň je vyznaním lásky k rodnému mestu, vyjadruje však i životnú cestu mnohých, ktorí museli zo Sniny odísť, no svoje spomienky si stále nesú vo svojom srdci. Text piesne napísal Marek Dunaj a nahral a naspieval ju Marián Kocan. Je to rytmická skladba pre všetky vekové kategórie s veľmi chytľavým refrénom.

            Mesto pripravuje slávnostné uvedenie piesne „Najkrajšie miesto na Zemi“ do života na deň 9. júna 2017 o 15. 30 hod. na Námestí centrum v Snine. V súvislosti s touto aktivitou sú pripravené zaujímavé akcie:

  1. 1.Prvé zverejnenie piesne na verejnosti, počas ktorého sa diváci budú môcť stretnúť a porozprávaťjej tvorcami. Marián Kocan zahrá a zaspieva pieseň „Najkrajšie miesto na Zemi“ naživo so svojou skupinou Alias. Zahrá aj niekoľko ďalších skladieb zo svojho repertoáru, medzi ktorými nebude chýbať ani pieseň Medzi mrakmi, ktorá v roku 2013 vyhrala prestížnu hudobnú súťaž Košický zlatý poklad.

 

  1. 2.Tanečníci zo Súkromnej základnej umeleckej školy, ktorej zriaďovateľom je Peter Barančík, predvedú na túto pieseň tanečnú choreografiu.

 

  1. 3.Choreografka Edita Barančiková urobí s prítomnými divákmi na pieseň „Najkrajšie miesto na Zem“ tzv. flash mob, čo predstavuje originálnu tanečnú choreografiutejto piesni.

 

     Všetci účastníci, ktorí sa zapoja do tejto tanečnej aktivity, dostanú tričko logom, ktoré je venované 700. výročiu prvej písomnej zmienky o meste. Veríme, že sa podarí roztancovať nielen 700 tanečníkov, ale celé námestie, a tak vyslať pozitívny odkaz lásky k rodnému mestu a hrdosti na to, že sme Sninčania a Snina je pre nás tým najkrajším miestom na celom svete.

 
Tlačová správa

700. výročie prvej písomnej zmienky o Snine

            Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina pripravuje v rámci osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o Snine celý rad kultúrnospoločenských akcií, kde spoločným menovateľom je symbolické číslo 700. Keďže ich bude počas roka veľa, najmä v spolupráci so školami, budeme médiá o nich v predstihu informovať.

10. apríla od 10:00 h bude 700 detí sninských škôl inštalovať na stromoch na námestí Centrum 700 symbolov jari. Žiaci Strednej odbornej školy pri tejto príležitosti vlastnoručne napečú muffiny v počte 700 ks.

27. apríla zorganizuje Gymnázium aktivitu pod názvom „Spoznajte Sninu v povestiach“ – čitateľský maratón, počas ktorého budú gymnazisti čítať povesti v sninských materských a základných školách. Bude to 700 minút s povesťami o Snine a okolí.

3. mája ku Dňu Zeme bude 700 žiakov čistiť jednotlivé časti mesta podľa vopred stanoveného rozpisu. Zapoja sa tým do jarného upratovania v celom meste.

5. mája bude organizovať ZŠ P.O. Hviezdoslava akciu pod názvom „700 kvapiek krvi“. Je to symbolické pomenovanie pre dobrovoľné darovanie krvi širokou verejnosťou, študentmi, zamestnancami úradov a škôl, rodičmi.

P.S – V prípade, že máte záujem zúčastniť sa všetkých alebo ktorejkoľvek aktivity a pripraviť z nej reportáž, ste srdečne vítaní.

 

                                                                                                          PhDr. Daniel Andráško

                                                                                                               riaditeľ MKOS

 
Otvorenie osláv 700. výročia Sniny

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
a novoročné stretnutie v sninskom kaštieli

 

V pondelok 16. januára sa v reprezentačnej sále kaštieľa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Snine.
Zúčastnili sa na ňom poslanci MsZ, vedúci zamestnanci MsÚ, predstavitelia štátnej správy, miestni podnikatelia, riaditelia sninských škôl a školských zariadení, riaditelia organizácií zriadených mestom, predstavitelia úradov a inštitúcií so sídlom na území mesta, zástupcovia miestnych občianskych združení a predstavitelia cirkví. Všetkých účastníkov vítala pri vstupe Malá dychová hudba Sninčanka.
Podujatie sa nieslo v znamení 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Snina a z balkóna kaštieľa ho otvoril primátor Štefan Milovčík. Program pokračoval na nádvorí atraktívnou akciou, ktorú pripravilo Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine v spolupráci so základnými školami. Presne o 15. hodine vypustilo sedemsto žiakov 700 rôznofarebných balónov, ktoré niesli sedemsto odkazov pre deti celého sveta. 
 Slávnostné zasadnutie MsZ sa začalo slovenskou štátnou hymnou. Programom sprevádzala členka Zboru pre občianske záležitosti Ľubica Lattová, ktorá na úvod predniesla báseň o našom meste. 
 Po príjemnom umeleckom prednese sa slova ujal primátor mesta Štefan Milovčík, ktorý otvoril slávnostné zasadnutie MsZ a privítal všetkých prítomných. Spestrením zasadnutia bolo vystúpenie hudobného dua v zložení Andrea Astrabová – husle a Tadeáš Golec – klavír. 
S históriou mesta Snina za obdobie 700 rokov od prvej písomnej zmienky v roku 1317 oboznámila prítomných zástupkyňa primátora Ľubov Reháková. Program podujatia pokračoval krátkym hudobným vstupom a básňou Moje mesto od Sninčanky Anny Jakubcovej.
Hlavnou časťou podujatia bolo predstavenie legendy o vzniku mesta a správa o Snine z roku 2017, ktorá bude odkazom pre budúce generácie. Táto správa bude umiestnená v symbolickom „Sninskom kameni“ na námestí v nedeľu 22. januára po spoločnej ekumenickej bohoslužbe. Oba texty predniesol primátor Štefan Milovčík. 
V rámci slávnostného zasadnutia MsZ bola uvedená „do života“ aj nová Pamätná kniha mesta venovaná sedemstému výročiu. 
Bodkou za oficiálnou časťou podujatia bola pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi v podaní Antona Vassa s hudobným sprievodom Martina Rusnáka a jeho syna Martina. 
                                                             Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ v Snine


Rok 2017 sa bude v Snine niesť v znamení osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste (r. 1317). V rámci tohto výročia pripravuje samospráva v spolupráci s Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom v Snine pestrú paletu rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, ktoré sa uskutočnia v priebehu tohto roka. Bude záležať len na obyvateľoch, čo si z tejto ponuky vyberú.

Prinášame prehľad niektorých pripravovaných podujatí.

začiatok júna: Oslavy Medzinárodného dňa detí - Tancuje 700 párov nôh 700 sekúnd 
 na námestí – jednotné vystúpenie tanečných kolektívov a dobrovoľníkov vystúpenie hosťa

24. jún: My sme Snina - letné prezentačné podujatie v areáli kaštieľa

25. jún: Festival dychových hudieb pri príležitosti 50. výročia vzniku dychovej hudby pri Dome pionierov a mládeže v Snine

2. – 4. august: Rock pod Kameňom
medzinárodný festival populárnych rockových hudobných skupín
v rekreačnej oblasti Rybníky

15. – 17. september: Dni mesta
oslavy spojené s prezentáciou subjektov v meste
Dožinkové slávnosti
Človek, pes a kôň (súťaže a prehliadky psov a koní)
Sninské tatarčané pirohy (súťaž vo varení pirohov)

september: Medzinárodný výtvarný festival
medzinárodný maliarsky plenér Galérie Andrej Smolák Snina

október: Boje o Sninu
ukážky historických bojov so sprievodnými podujatiami

október: Festival duchovnej piesne
medzinárodná prehliadka speváckych zborov sakrálnej piesne

november: Gerbócova literárna Snina
medzinárodná súťažná prehliadka vlastnej literárnej tvorby

 
Informačný deň

Informačný deň stredných škôl 2016

 

Správny výber povolania pomáha človeku byť šťastným spokojným, sebavedomým a úspešným. Voľba povolania je kompromisom medzi tým, čo by sme chceli a reálnymi možnosťami.

Vo štvrtok 20. októbra sa v spoločenskej sále Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine uskutočnil Informačný deň stredných škôl 2016. Na jeho realizácii sa podieľali Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Snine, mesto Snina a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Snine v spolupráci so strednými školami na území mesta.

Žiaci deviatych a ôsmych  ročníkov tu mohli získať prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách, o školských vzdelávacích programoch pre študijné aj učebné odbory, ale aj o mimoškolských aktivitách, ktoré tieto školy ponúkajú.

Informačný deň otvorila riaditeľka CPPPaP v Snine Mária Mandzáková, ktorá privítala všetkých účastníkov podujatia.

K prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Štefan Milovčík. Vo svojom krátkom príhovore poďakoval všetkým organizátorom za realizáciu tohto prospešného podujatia a vyzdvihol záslužnú prácu pedagógov, psychológov a zamestnancov úradov práce, ktorí sú nápomocní pri informovaní o možnostiach ďalšieho štúdia či zamestnania. Povzbudil žiakov a zaželal im veľa šťastia pri výbere vhodnej strednej školy.

 Na Informačnom dni sa zúčastnilo 5 sninských stredných škôl, ktoré formou praktických ukážok a prezentácií predstavili svoje študijné i učebné odbory. Cieľom podujatia bolo poskytnúť žiakom základných škôl čo najviac informácií o stredných školách v meste Snina a zároveň ponúknuť možnosť výberu vhodného povolania z pohľadu potrieb trhu práce.

Organizátori podujatia boli spokojní s veľkou účasťou i záujmom zo strany žiakov a  veria, že táto aktivita viacerým pomôže pri výbere strednej školy.

 

Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ Snina

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Strana 3 z 13