Vydání pro anti stárnutí. Anti-aging medicína | mskssnina.sk


metody proti stárnutí jak se zbavit bílého reflektoru

Klíčová slova věk;věková diskriminace;ageismus;stárnutí;společnost;socialni normy;role;exkluze Hlavním cílem předkládaného projektu je prohloubit porozumění věkové diskriminace — ageismu, který je vedle rasismu a sexismu identifikován jako poslední, největší a nejzávažnější forma bigoterie. Ve společnostech, kde dochází k nárůstu osob ve vyšším věku, představuje ageismus významnou překážku sociální inkluze.

Projekt se zaměřuje na empirickou identifikaci projevů ageistických postojů v populaci ČR.

vydání pro anti stárnutí

Formou kvalitativních studií se zabývá i dosud neexplorovanými vztahy mezi věkovými normami společnosti a věkovou diskriminacíZvláštní pozornost je věnována problému vícenásobných rizik, tj. Projekt obsahuje též sociálně-politicky orientovanou část, kde se zaměřuje na analýzu a evaluaci anti-diskriminačních politik v Evropě, vzniklých jako důsledek implementace Vydání pro anti stárnutí Equal Treatment Directive.

Výsledkem projektu by měl být ucelený obrázek problému věkové diskriminace v kontextu české společnosti zasazené do evropských struktur.

vydání pro anti stárnutí