Události proti stárnutí obyvatelstva


Mapa 1 ukazuje rozmanitost regionů NUTS 3 v EU: od nejhustěji zalidněných oblastí, jako jsou regiony hlavních měst Paris 21  obyvatel na km² v roce a London v roce v regionu Inner London — West 10  a v regionu Inner London — East 9 až po odlehlé, řídce obydlené oblasti, jako jsou oblasti severní Skandinávie, například švédský region Norrbottens län měl největší rozlohu ze všech regionů NUTS 3   km² a druhou nejnižší hustotu zalidnění 2,6 obyvatel na km². Pro srovnání, celková rozloha regionu Norrbottens län je téměř 1  krát větší než rozloha regionu NUTS 3 Paris ,4 km².

V každém členském státě EU byla nejvyšší hustota zalidnění obecně zaznamenána v regionu hlavního města Nejvyšší hustota zalidnění byla v roce v každém z jednotlivých členských států EU obecně zjištěna v regionu hlavního města. Z tohoto pravidla však bylo mezi členskými státy s více regiony na úrovni NUTS 3 pět výjimek: region München, Kreisfreie Stadt, měl vyšší hustotu zalidnění než region Berlin; regiony Melilla a Ceuta měly vyšší hustoty zalidnění než region Madrid; regiony Napoli, Monza e della Brianza, Milano a Trieste měly vyšší hustotu zalidnění než region Roma; region Agglomeratie 's-Gravenhage měl vyšší hustotu než region Groot-Amsterdam a region Grande Porto měl vyšší hustotu události proti stárnutí obyvatelstva než region Grande Lisboa.

Mezi zeměmi ESVO byla nejvyšší hustota zalidnění ve Švýcarsku zjištěna v regionu Basel-Stadt 5 ,7 obyvatel na km²což je výrazně více než poměr zaznamenaný pro hlavní město Bern ,3.

Pokud jde o kandidátské zeměhustota zalidnění v Istanbulu 2 ,2 obyvatel na km² byla také mnohem vyšší než hustota zalidnění v tureckém hlavním městě Ankaře ,0. V Paříži žilo téměř 11 krát události proti stárnutí obyvatelstva osob na čtverečním kilometru než v Lappi na severu Finska Nejřidčeji zalidněné regiony v EU se obvykle nacházejí na okraji v odlehlých částech. Nejnižší regionální hustotu zalidnění mezi regiony NUTS 3 v EU měl region Lappi nejsevernější region Finskakterý v roce zaznamenal 2,0 obyvatele na km².

Například v Paříži žilo téměř 11 krát více osob na čtverečním kilometru než v regionu Lappi. Dalších 13 regionů NUTS 3 vykázalo hustotu zalidnění nižší než 10,0 obyvatel na km²: čtyři z nich se nacházely ve středním a severním Švédsku Norrbottens län; Jämtlands län; Västerbottens län a Dalarnas län ; tři byly na severozápadě Skotska Lochaber, Skye and Lochalsh, Arran and Cumbrae and Argyll and Bute; Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty; Eilean Siar Western Isles — údaje jsou za rok ; další dva byly ve Finsku Kainuu a Pohjois-Karjala ; dva ve středním Španělsku Soria a Teruel ; po jednom se nacházelo také ve Francii události proti stárnutí obyvatelstva region Guyane a Chorvatsku venkovský, spíše horský region Ličko-senjska županija na sever od Zadaru.

Tento údaj lze porovnat s průměrem celého Finska, který činil 17,8 obyvatele na km², což je nejnižší hustota zalidnění mezi členskými státy EU, nebo s průměrem EU, který činí ,3 obyvatele na km². Avšak nejnižší hustota zalidnění mezi regiony ESVO byla zaznamenána v události proti stárnutí obyvatelstva Landsbyggð regionu, který se rozkládá na islandském venkově mimo území Greater Reykjavíkkde žilo v roce v průměru 1,2 obyvatele na km²; tento region byl tedy nejřidčeji zalidněným regionem zobrazeným na mapě 1.

Žádná z kandidátských zemí neměla region úrovně 3 s méně než 10,0 obyvateli na km². Struktura obyvatelstva a demografické OCN bulle suisse proti stárnutí K 1.

Nejlepší přírodní obličejové přípravky proti stárnutí sérum proti stárnutí auralei

Demografické struktury v události proti stárnutí obyvatelstva členských státech často vykazují nepravidelné vzorce, které mají potenciál ovlivnit regionální konkurenceschopnost a soudržnost. Někdy jsou tyto rozdíly zcela zjevné, například v Německu kde je často kontrast mezi regiony na východě a na západěve Francii severovýchod a jihozápadv Itálii sever a jih a v Turecku východ a západ. Tyto rozdíly lze připsat široké škále faktorů včetně klimatických změn, změn krajiny a historického, politického, sociálního a ekonomického vývoje.

Městské regiony mají spíše mladší obyvatelstvo… Obrázek 1 představuje informace o deseti regionech NUTS 3 v EU s nejvyšším podílem mladších osob mladších 15 let a o deseti regionech NUTS 3 v EU s nejvyšším podílem starších osob ve věku 65 let a více v jejich obyvatelstvu k začátku roku Regiony NUTS 3 v EU s nejvyšším podílem mladých osob se obvykle nacházely v členských státech, které vykazovaly nejvyšší míru porodnosti a míru plodnosti viz mapa 5 a obrázek 4což zvyšuje relativně významný podíl mladších osob v celkovém obyvatelstvu.

Byl to především případ několika irských a francouzských regionů, například zámořských regionů Guyane a Réunion nebo předměstských regionů kolem Paříže. Věková struktura převážně městských oblastí může vykazovat vyšší podíl mladých osob a osob v produktivním věku v důsledku přitažlivosti spojené s lepšími pracovními příležitostmi, které lákají jak vráskám dvě sklenice migranty z jiných regionů dané zemětak migranty mezinárodní z jiných členských států a nečlenských zemí.

Tyto regiony s největším podílem starších osob lze často charakterizovat jako venkovské, poměrně odlehlé a s módní krém proti stárnutí hustotou zalidnění, kde nízký podíl osob v produktivním věku souvisí alespoň zčásti s nedostatkem pracovních příležitostí a příležitostí ke vzdělávání, což vede mladší generace k tomu, že odcházejí za prací nebo navazujícím studiem.

Starší obyvatelé měli obzvláště vysoké zastoupení v celkovém počtu obyvatel ve venkovských a odlehlých regionech Řecka, Španělska, Francie a Portugalska, jakož i v řadě regionů ve východním Německu. Smyslem tohoto ukazatele je poskytnout informace o zátěži, s níž se možná bude muset vyrovnat obyvatelstvo v produktivním věku, například pro účely podpory vzdělávání dětí, zdravotní péče a poskytování důchodů. Narůstající míra závislosti tedy může vlády v souvislosti s plány na veřejné výdaje a veřejné finance znepokojovat.

Míra závislosti ve události proti stárnutí obyvatelstva měří vztah mezi počtem starších osob a počtem obyvatel v produktivním věku; k 1. Tyto regiony se nacházely spíše ve venkovských, odlehlých a horských oblastech zejména na severozápadě Španělska, ve vnitrozemí Portugalska a ve střední a jižní Francii. Například tři regiony s nejvyšší mírou závislosti ve stáří ve Spojeném království byla místa oblíbená mezi důchodci na jižním pobřeží Anglie Dorset CC, Isle of Wight a Torbay a jedna z události proti stárnutí obyvatelstva měr závislosti ve stáří v Německu byla zjištěna v lázeňském městě Baden-Baden, Stadtkreis.

Z historického hlediska nárůst počtu obyvatel v EU odrážel na rozdíl od migračních vzorců z velké části vývoj přirozeného pohybu obyvatel celkový počet narození minus celkový počet úmrtí. Podrobnější zkoumání odhalí, že přirozený přírůstek obyvatelstva u celku složeného z členských států EU vrcholil v rocekdy bylo zaznamenáno o 3,6 milionu více narození než úmrtí.

Události proti stárnutí obyvatelstva postupně klesala a naděje dožití postupně rostla, což mělo za následek zpomalení přirozené míry nárůstu obyvatel.

Do roku byl přirozený pohyb obyvatelstva v členských státech EU téměř vyrovnaný, jelikož počet narození překročil počet úmrtí o méně než   Následně v některých členských sérum proti stárnutí h2v opět poněkud vzrostla míra porodnosti a přirozený přírůstek obyvatelstva, ačkoli tento vzorec byl obecně zvrácen nástupem finanční a hospodářské krize. Od roku dochází nepřetržitě k čistému přílivu migrantů do členských států EU Celkový pohyb obyvatelstva vyplývá ze vzájemného působení dvou složek: přirozeného pohybu obyvatel a čisté migrace včetně statistických úprav dále jen čistá migrace.

Tyto složky se mohou kombinovat, což může vést k posílení růstu počtu obyvatel pozitivní míra čisté migrace a přirozený přírůstek nebo poklesu počtu obyvatel záporná čistá migrace a přirozený úbytek nebo se při pohybu opačným směrem mohou do určité míry vzájemně vyrušit.

Z historického hlediska byly migrační události proti stárnutí obyvatelstva v Další čistý odliv migrantů z EU nastal v letech až období recese ; poté konzistentně převažovali přistěhovalci přijíždějící do členských států EU nad odjíždějícími emigranty.

K jednomu z nejvyšších nárůstů počtu obyvatel v důsledku migrace došlo v Po tomto vrcholu se míra pohybu poněkud zpomalila. V roce vzrostl v důsledku čisté migrace počet obyvatel v EU o téměř   osob. V letech — zaznamenal nejvyšší růst počtu obyvatel region Ilfov v Rumunsku Mapa 3 představuje hrubou míru celkové změny počtu obyvatel v období — jinými slovy, změny, které vyplývají z kombinovaných účinků přirozené změny a čisté migrace v období od 1.

V tomto období počet obyvatel v EU každý rok rostl v průměru o 2,6 na tisíc obyvatel. Mezi 1  regiony úrovně NUTS 3 zobrazenými na mapě 3 jsou relativně rovnoměrně zastoupeny regiony, které zaznamenaly nárůst počtu obyvatel regionůa regiony, kde naopak počet obyvatel klesl regionů ; v šesti regionech se počet obyvatel nezměnil; pro 38 regionů nejsou údaje k dispozici.

Z nich bylo 18 regionů, kde byl růst počtu obyvatel vyšší než 15,0 na tisíc obyvatel, přičemž nejvyšší růst byl zaznamenán v regionu Ilfov 33,4 na tisíc obyvatel v období —který se rozkládá kolem rumunského hlavního města Bukurešť. Čtyři z těchto 18 regionů s nejvyšším růstem počtu obyvatel byla hlavní města, konkrétně Arr.

Ze zbývajících 13 regionů bylo šest městských regionů v Anglii údaje zahrnují období —tři regiony ve Španělsku, dva převážně městské regiony v Polsku a události proti stárnutí obyvatelstva jednom regionu v Německu a Francii.

Klesající počet obyvatel v regionech v oblouku od Chorvatska přes Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko k Řecku V EU bylo regionů NUTS 3, kde události proti stárnutí obyvatelstva obyvatel klesl v období — v průměru o více než 8,0 na tisíc obyvatel nejsvětlejší odstín na mapě 3 ; upozorňujeme, že pokud byla k dispozici kratší časová řada, jsou uváděny pouze informace pro regiony s nejméně třemi sledovanými obdobími.

Těchto regionů se z velké části rozkládalo v pobaltských členských státech Litvě a Lotyšsku, v oblouku v jihovýchodní Evropě, počínaje Chorvatskem přes Maďarsko, Rumunsko — a Bulharsko k Řecku, dále šlo o několik vnitrozemských regionů Portugalska a Španělska a mnoho východoněmeckých regionů.

Největší pokles počtu obyvatel 20,8 na tisíc obyvatel za rok byl zjištěn v litevském regionu Šiauliu apskritis a druhým regionem, kde bylo zjištěno, že počet obyvatel klesl alespoň o 20,0 na tisíc obyvatel ročně, byl region Utenos apskritis také v Litvě. V absolutních číslech byl nejvyšší celkový nárůst počtu obyvatel v období — zaznamenán v regionech Madrid, Stockholms län, Barcelona, Berlin, Arr.

Události proti stárnutí obyvatelstva pokles počtu obyvatel v absolutních číslech byl zaznamenán v regionu řeckého hlavního města Attiki kde počet obyvatel klesl od roku do začátku roku o více než   obyvatel ; v EU byly dva regiony NUTS 3, kde počet obyvatel klesl zhruba o 50  osob, a sice litevský region Kauno apskritis a region lotyšského hlavního města Rīga.

Mezi regiony zemí ESVO a kandidátských zemí byl největší rozdíl v počtu obyvatel zaznamenán v tureckých regionech V regionech zemí ESVO a kandidátských zemí byl růst počtu obyvatel v období — obecně častější, jak ukazuje mapa 3, přičemž pozitivní vývoj byl zaznamenán ve regionech a události proti stárnutí obyvatelstva 22 regionů uvádělo pokles počtu obyvatel.

Masarykova univerzita zacílí výzkumné aktivity na stárnoucí populaci

Mezi zeměmi ESVO rostl počet obyvatel v každém regionu Norska a Švýcarska, stejně jako Lichtenštejnska jediný region na této úrovni analýzy a v regionu islandského hlavního města Höfudborgarsvædi — K nejrychlejšímu poměrnému nárůstu počtu obyvatel došlo v regionu Oslo hlavní město Norska a v regionu Freiburg západní Švýcarsko.

Počet obyvatel klesl pouze v jednom regionu ESVO, konkrétně v regionu Landsbyggð který zahrnuje převážnou většinu Islandu mimo území regionu Greater Reykjavík; události proti stárnutí obyvatelstva jsou za období — V kandidátských zemích byla situace pestřejší: počet obyvatel klesl v Srbsku jsou k dispozici pouze celostátní údajev polovině z osmi regionů jídlo proti vráskám Bývalé jugoslávské republice Makedonii údaje jsou za období — a v 16 regionech středního a severovýchodního Turecka.

Pokles počtu obyvatel události proti stárnutí obyvatelstva středním a severovýchodním Turecku by mohl být v kontrastu s vysokými mírami nárůstu počtu obyvatel v jiných částech země. Ve skutečnosti Turecko vykázalo nejvyšší stupeň rozdílu v pohybu obyvatelstva mezi regiony úrovně 3, kdy hrubá míra nárůstu počtu obyvatel sahala od výrazně záporných hodnot —16,5 události proti stárnutí obyvatelstva tisíc obyvatel v regionu Yozgat ve středu země až po kladných 31,4 na tisíc obyvatel v regionu Tekirdag v severozápadní části země.

nejlepší oční maska​​ proti stárnutí oleje na vrásky

Značné rozdíly ve vývoji počtu obyvatel v tureckých regionech lze často připsat interním migračním vzorcům, pro něž je charakteristický obecný tok migrantů z východních do západních regionů. Mezi regiony s nejvyšším nárůstem počtu obyvatel patří regiony hlavních měst Jak ukazuje obrázek 2, panoval mezi regiony každého členského státu EU obecně poměrně velký rozdíl mezi hrubými mírami pohybu obyvatelstva; je třeba vzít na vědomí, že obrázek zobrazuje regiony úrovně NUTS 2.

Obzvláště velký rozdíl mezi regiony Španělska a Francie je zčásti způsoben odlehlými územími Ciudad Autónoma de Melilla Španělsko a Guyane Franciekterá zaujala nejvyšší příčku v příslušných ukazatelích. Nejvyšší míra pohybu obyvatelstva v každém členském státě EU byla často zaznamenána v regionu hlavního města, a pokud tomu tak nebylo, patřil region hlavního města i tak k regionům s nejvyšší mírou pohybu. V období — došlo ve většině německých, maďarských, polských, portugalských a rumunských regionů údaje za posledně jmenovaný stát zahrnují období — k zápornému vývoji pohybu obyvatelstva, zatímco v Bulharsku a Chorvatsku poslední jmenovaný stát zastupují na úrovni NUTS 2 pouze dva regiony klesl počet obyvatel všech regionů.

Mapy 3 a 4 jsou si nápadně podobné a zdůrazňují těsný vztah mezi migračními vzorci a celkovým pohybem obyvatelstva, jehož vývoj se zlepšuje, neboť míra přirozeného pohybu obyvatelstva byla v mnoha regionech téměř vyrovnaná.

Čistý příliv migrantů z jiných regionů téhož členského státu, z jiných regionů EU nebo z nečlenských zemí byl soustředěn především v jižní Francii, severní Itálii, v zemích Beneluxu a ve velké části Spojeného království a oblasti s relativně vysokou čistou migrací byly také v řadě městských regionů. Mezi nimi byl nejvyšší příliv migrantů zjištěn ve dvou regionech, které zaznamenaly nejvyšší události proti stárnutí obyvatelstva růst počtu obyvatel, konkrétně v regionu Ilfov kolem rumunského hlavního města a na španělských baleárských ostrovech Eivissa a Formentera, kde hrubé míry čisté migrace činily v průměru 32,7 a 22,6 na tisíc obyvatel.

Další nejvyšší čistá míra migrace byla zaznamenána v regionu Luxembourg jediný region na této úrovni analýzykde počet obyvatel vzrostl o 16,9 na tisíc obyvatel. Jedinými dalšími regiony, kde hrubá míra čisté migrace byla vyšší než 15,0 na tisíc obyvatel, byl vnitrozemský region Fokida ve středním Řecku a region York na severu Anglie.

V EU bylo dalších regionů NUTS 3, kde čistá změna v počtu obyvatel v důsledku migrace odpovídala v období — průměrnému nárůstu o alespoň 8,0 na tisíc obyvatel události proti stárnutí obyvatelstva nejtmavší odstín na mapě 4.

Jednalo se převážně o městské regiony, včetně regionů hlavních měst Belgie Arr. Opačná události proti stárnutí obyvatelstva však byla zjištěna ve Francii, kde nejvyšší hrubou míru čisté události proti stárnutí obyvatelstva většinou vykazovaly venkovské regiony často na jihu země např.

Pro litevské regiony je typická čistá emigrace V EU bylo regionů NUTS 3, kde čistá migrace v období — byla záporná jinými slovy region opouštělo více lidí, než do něho přicházelo.

Nacházely se z velké části ve východní Evropě zejména v Bulharsku, Maďarsku, Polsku a Rumunsku proti stárnutí zelených, v Lotyšsku, Litvě, východním Německu, severovýchodní Francii, v různých částech Španělska a v jižních a západních regionech Irska. Ke 14 regionům úrovně NUTS 3 s nejvyšší zápornou hrubou mírou čisté migrace všechny z nich zaznamenaly úbytek přesahující 10,0 na tisíc obyvatel patřilo 9 z 10 regionů v Litvě kromě regionu hlavního města Vilniaus apskritis.

Jedinými dalšími regiony, které uváděly dvouciferný čistý odliv migrantů v poměru k jejich příslušnému počtu obyvatelbyly tři německé regiony Suhl, Kreisfreie Stadt, Mecklenburg-Strelitz a Demmin údaje za poslední dva jmenované regiony zahrnují období — a Dublin, region hlavního města Irska údaje za období — Je třeba vzít v úvahu, že tyto údaje mohou být do určité míry ovlivněny kratšími časovými řadami dostupnými pro některé regiony, například počet migrantů opouštějících Dublin byl pravděpodobně vysoký v době vrcholící finanční a hospodářské krize, kdy bylo hospodářství zasaženo obzvláště nepříznivě.

Obrázky ukazují velké rozdíly mezi regiony v porovnání s průměrem EU, který zůstal relativně stabilní. To platilo především v regionech Ilfov a Siauliu apskritis, dvou regionech NUTS 3 s nejvyšší a nejnižší mírou pohybu obyvatelstva.

Některé regiony stále vykazují růst počtu obyvatel v důsledku kombinace události proti stárnutí obyvatelstva přírůstku obyvatelstva a čisté migrace; to platí zejména v mnoha městských regionech v severní a západní Evropě.

Naopak počet obyvatel ve většině německých, italských a rakouských regionů je udržován pouze díky migraci, kde přirozený pohyb obyvatelstva je obecně záporný. Úrovně počtu obyvatelstva klesají v důsledku přirozeného úbytku obyvatel i ve velké části Bulharska, Řecka, Španělska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Portugalska, Rumunska a pobaltských členských států — avšak tento vývoj je často zvýrazněn čistou emigrací, která je po finanční a hospodářské krizi v některých regionech obzvláště patrná.

Míra porodnosti a míra plodnosti Ženy v EU mají méně dětí, což přispívá ke zpomalení, a dokonce ke zvrácení přirozeného přírůstku obyvatel. Tento oddíl prezentuje informace o hrubé míře porodnosti poměr počtu narození k průměrnému počtu obyvatel, vyjádřený na tisíc obyvatel a o míře plodnosti průměrný počet dětí narozených jedné ženě na regionální úrovni. V roce činila hrubá míra porodnosti v EU 10,4 události proti stárnutí obyvatelstva dětí na tisíc obyvatel.

V členských státech EU byla nejvyšší hrubá míra porodnosti v Irsku, a sice 15,7 narozených dětí na tisíc obyvatel, a krémová pleť odstraňující vrásky vysoká byla i ve Spojeném království 12,8 a ve Francii 12,6.

Na druhém konci žebříčku byla hrubá míra porodnosti 10,0 narozených dětí na tisíc obyvatel nebo méně ve velké části východní Evropy Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko a Rumunskov jižní Evropě Řecko, Španělsko, Itálie, Malta a Portugalskojakož i v Německu, Lotyšsku a Rakousku. Na základě srovnání mezi roky a hrubá míra porodnosti ve většině členských států EU klesla, což naznačuje, že finanční a hospodářská krize měla dopad na rozhodnutí mít děti. Německo, Rakousko a Spojené království byly jedinými členskými státy, které v období až vykázaly nárůst hrubé míry porodnosti v případě Německa a Rakouska z velmi nízké počáteční míry a v Lucembursku, na Maltě a na Slovensku se porodnost nezměnila.

Stárnutí obyvatel Česka — Události — iVysílání — Česká televize

Pokud jde o příčiny tohoto zjevného váhání mít děti, jsou odborníci na demografii a rodinnou politiku rozděleni; podle nejnovějších populačních projekcí Eurostatu však v nadcházejících desetiletích pravděpodobně dojde k poklesu počtu obyvatel, přičemž nejpostiženějšími členskými státy budou Německo, Španělsko a pobaltské státy.

Mezi regiony s nejvyšší hrubou mírou porodnosti intervence proti stárnutí ke čtení EU se zařadily regiony hlavních měst Belgie, Irska, Francie a Spojeného království Mapa 5 ukazuje hrubou míru porodnosti v regionech na úrovni NUTS 2 za rok Události proti stárnutí obyvatelstva z těchto regionů, společně události proti stárnutí obyvatelstva druhým irským regionem Border, Midland and Westernregionem Northern Ireland Spojené království a třemi převážně městskými regiony ve Spojeném království West Midlands, Greater Manchester a West Yorkshirevykázal v roce události proti stárnutí obyvatelstva míru porodnosti ve výši nejméně 14,0 narozených dětí na tisíc obyvatel jak ukazuje nejtmavší odstín na mapě 5 ; upozorňujeme, že údaje pro Spojené království se týkají roku a údaje pro Irsko roku Nejnižší hrubá míra porodnosti byla zaznamenána v západoněmeckém regionu Saarland 6,8 narozených dětí na tisíc obyvatel.

Míra plodnosti po finanční a hospodářské krizi klesla V roce dosáhla celková míra plodnosti v EU historického dna o hodnotě 1,45 živě narozených dětí na ženu; následně došlo k jejímu mírnému oživení, kdy vzrostla na 1,61 v roceale poté po nástupu finanční a hospodářské krize v roce opět klesla a dosáhla hodnoty 1, V rozvinutých částech světa se úhrnná míra plodnosti ve výši přibližně 2,1 živě narozených dětí na ženu považuje za míru obnovy obyvatelstva, což je úroveň, jež zajišťuje dlouhodobou stabilitu počtu obyvatel, kdyby nedocházelo k přistěhování či vystěhování obyvatel.

Nejvyšší míra plodnosti v členských státech EU v roce byla zaznamenána v Irsku a Francii v obou případech 2,01 události proti stárnutí obyvatelstva narozených dětí na ženunásledovaných Spojeným královstvím 1,92 a Švédskem 1, Míra plodnosti byla často vyšší v těch členských státech, kde byla rodina jako jednotka poměrně slabá nízký podíl manželství a vysoký podíl dětí narozených mimo manželstvíkde byla poměrně obvyklá nestálost párů poměrně vysoká míra rozvodovosti a kde byla vysoká účast žen na trhu práce.

Míra plodnosti byla nižší než 1,50 živě narozených dětí na ženu ve 13 členských státech; nejnižší míra, která byla zaznamenána události proti stárnutí obyvatelstva Portugalsku, jedné ze zemí, které byly finanční a hospodářskou krizí zasaženy nejzávažněji, činila 1,28 živě narozených dětí na ženu.

Rozdíly v plodnosti mezi jednotlivými regiony mohou být spojeny s celou řadou faktorů, k nimž mimo jiné patří: socioekonomická struktura obyvatelstva například dosažené vzdělání, profesní status, příjem nebo věkbydliště například dostupnost infrastruktury, zařízení péče o děti nebo trh s byty nebo kulturní faktory například náboženská víra a zvyky, postoje k rození dětí mimo manželství nebo postoje k antikoncepci.

události proti stárnutí obyvatelstva

Rozložení míry plodnosti je ukázáno na obrázku 4: jeví se jako velmi homogenní, jelikož většina regionů v témže členském státě zřídkakdy uvedla hodnoty, které by se výrazně lišily od celostátního průměru v roce Výjimku z tohoto pravidla představují odlehlé regiony Ciudad Autónoma de Melilla Španělsko a Guyane, Réunion a Guadeloupe události proti stárnutí obyvatelstva regiony Francie ; to byly jediné regiony NUTS 2, kde míra plodnosti v roce převýšila přirozenou míru obnovy obyvatelstva.

Nejnovější údaje dostupné pro Spojené království se týkají rokukdy zde bylo pět regionů, které uváděly míru plodnosti rovnající se přirozené míře obnovy nebo tuto míru převyšující, a sice: Outer London, Dorset and Somerset, West Midlands, Lincolnshire a Kent.

Mezi kandidátskými zeměmi vykazovaly nejvyšší míru plodnosti v roce východoturecké regiony: Şanliurfa, Diyarbakır 3,80 ; Mardin, Batman, Sirnak, Şiirt 3,61 ; Van, Muş, Bitlis, Hakkari 3,44 ; Ağri, Kars, Iğdir, Ardahan 3,36 a Gaziantep, Adiyaman, Kilis 3,01 ; čtyři další turecké regiony uváděly míru plodnosti vyšší než přirozenou míru obnovy obyvatelstva.

CC-BY Foto: CanStockPhoto Věnovat se výzkumu a hledání řešení aktuálních i potenciálních problémů souvisejících s proměnou věkové struktury společnosti v České republice, ale i celé Evropě je prioritou Masarykovy univerzity pod vedením rektora Martina Barešekterý byl včera slavnostně inaugurován.

Mezi těmito poměrně vysokými mírami plodnosti zaznamenanými ve východním Turecku a mírami v západotureckých regionech byl ostrý kontrast, jelikož míry plodnosti v západotureckých regionech se obecně pohybují v rozmezí od 1,6 do 1,9 živě narozených dětí na ženu. Nejnižší míra plodnosti v EU byla v regionu Principado de Asturias v severozápadním Španělsku Obecně byly nejnižší míry plodnosti zaznamenány v jižní a východní Evropě. Tři z nich byly ve Španělsku: dva na severozápadě země — Principado de Asturias průměr 1,06 živě narozeného dítěte na ženu, nejméně v EU a Galicia 1,09 — a ostrovní region Canarias 1,07 ; čtvrtý byl portugalský region Região Autónoma da Madeira, kde byla míra plodnosti 1, Hrubá míra úmrtnosti v roce v EU činila 9,9 úmrtí na tisíc obyvatel, od 15,0 v Bulharsku, 14,3 v Lotyšsku a 13,7 v Litvě až po méně než 8,0 úmrtí na tisíc obyvatel v Lucembursku, na Kypru a v Irsku.

Mapa 6 ukazuje regionální rozložení hrubé míry úmrtnosti: počet úmrtí obecně odráží strukturu obyvatelstva u starších osob je úmrtí pravděpodobnějšístejně jako pravděpodobnost onemocnění konkrétní nemocí; více informací o příčinách úmrtí obsahuje článek o statistice zdraví na regionální úrovni v angličtině.

Nejvyšší míry úmrtnosti v EU v události proti stárnutí obyvatelstva uvádělo pět z šesti bulharských regionů s výjimkou regionu JugozapadenLotyšsko jediný region na této úrovni analýzy a dva maďarské regiony Észak-Magyarország a Dél-Alföld viz nejtmavší odstín na mapě. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti byla v regionu Severozapaden Bulharskodruhém nejchudším regionu v EU na základě HDP na obyvatelea to 19,9 úmrtí na tisíc obyvatel. Dvě nejnižší hodnoty hrubé míry úmrtnosti byly zaznamenány ve francouzských zámořských regionech Guyane události proti stárnutí obyvatelstva úmrtí na tisíc obyvatel a Réunion 5,0 a zbývající dva francouzské zámořské regiony Martinique a Guadeloupe a čtyři vzdálené španělské regiony Illes Balears, Canarias, Ciudad Autónoma de Ceuta a Ciudad Autónoma de Melilla patřily též k 27 regionům NUTS 2, kde byla hrubá míra úmrtnosti nižší než 8,0 na tisíc obyvatel.

Jinak velkou část ze zbývajících regionů tvořily regiony hlavních měst, např. Mnoho zbavte se stránek pro dospělé zdarma s poměrně nízkou životní úrovní mělo vysokou míru dětské úmrtnosti Míra dětské úmrtnosti počet úmrtí dětí do jednoho roku věku v porovnání s počtem živě narozených dětí v EU v posledních desetiletích klesá mimo jiné v důsledku zlepšení dostupnosti zdravotní péče, zvýšení imunizace proti nemocem, snížení dětské podvýživy a obecně vyšší životní úrovně lepší hygiena, dostupnost čisté vody či možnost vytápět obydlí.

Třebaže má Evropa jednu z nejnižších dětských úmrtností ve světě, je samozřejmostí, že statistické systémy události proti stárnutí obyvatelstva informace shromažďují, protože tento ukazatel se často používá k posouzení celkového zdraví národa. V roce činila míra dětské úmrtnosti v EU 3,8 úmrtí dětí do jednoho roku věku na tisíc živě narozených dětí. Mezi členskými státy EU byla nejvyšší míra dětské úmrtnosti evidována v Rumunsku 9,0 úmrtí na tisíc živě narozených dětí a v Bulharsku 7,8přičemž jedinými dalšími členskými státy, které v roce zaznamenaly míru dětské úmrtnosti vyšší než 5,0 úmrtí na tisíc živě narozených dětí, byly Lotyšsko 6,3Slovensko 5,8 a Malta 5,3.

Na druhém konci rozpětí byla nejnižší míra dětské úmrtnosti zaznamenána ve Slovinsku 1,6 úmrtí na tisíc živě narozených dětíve Finsku 2,4 a Lucembursku 2,5.

Archive:Statistika obyvatelstva na regionální úrovni

Patřil mezi ně francouzský zámořský region Guadeloupe, dva bulharské regiony Severozapaden a Jugoiztočen a region Sud-Est v Rumunsku kde byla zaznamenána nejvyšší míra dětské úmrtnosti, a to události proti stárnutí obyvatelstva úmrtí na tisíc živě narozených dětí ; oba tyto bulharské regiony a rumunský region Sud-Est figurují mezi deseti regiony NUTS 2 s nejnižšími mírami HDP na obyvatele v roce V roce bylo v EU 13 regionů NUTS 2, které vykázaly míru dětské úmrtnosti nižší než 2,0 úmrtí na tisíc živě narozených dětí.

Nacházely se v osmi různých zemích a patřily mezi ně čtyři řecké regiony, dva regiony v Itálii, oba slovinské regiony a jeden region události proti stárnutí obyvatelstva Prověřují krém proti stárnutí vrásek republice, Německu, Španělsku, Francii a Finsku.

Největší rozdíly z hlediska míry dětské úmrtnosti byly zaznamenány mezi francouzskými regiony, kde měly nejvyšší dětskou úmrtnost čtyři zámořské regiony Guadeloupe, Martinique, Guyane a Réunion.

Jinak obrázek 5 ukazuje, že v těch členských státech, které zaznamenaly jednu z nejvyšších měr dětské úmrtnosti Rumunsko, Bulharsko, Slovensko a Maďarskobyly rozdíly mezi regiony téže země rovněž poměrně značné: v každém z nich měl region hlavního města nejnižší míru dětské úmrtnosti, výrazně nižší než příslušný celostátní průměr.

Но автоматический переводчик будет нам весьма полезен".

Naopak v členských státech s poměrně nízkou mírou dětské úmrtnosti vykazoval region hlavního města spíše míru, která se blížila celostátnímu průměru. Hlavní výjimky z tohoto pravidla představovaly regiony Wien který byl jediným rakouským regionem, který vykázal míru dětské úmrtnosti vyšší než celostátní průměr a Praha která vykázala nejnižší míru dětské úmrtnosti mezi českými regiony ; nízkou míru dětské úmrtnosti v porovnání s příslušným celostátním průměrem vykázaly i regiony hlavních měst Berlin a Stockholm.

Mapa 7 představuje naději dožití při narození v regionech NUTS 2 v roce je důležité poznamenat, že ačkoli mapa znázorňuje informace pro celkový počet obyvatel, rozdíly v naději dožití mezi muži a ženami jsou stále výrazné — navzdory datům svědčícím pro závěr, že tento rozdíl mezi pohlavími se ve většině členských států EU postupně zmenšuje. Evropan narozený v roce by mohl očekávat, že bude žít v průměru 80,3 let. Mapa 7 události proti stárnutí obyvatelstva, že v roce činila naděje dožití při narození v EU v průměru 80,3 let; údaj u žen činil 83,1 let, zatímco u mužů byl o 5,6 roku nižší.

V roce bylo 16 regionů NUTS 2, kde byla naděje dožití při narození nejméně 83,0 let; nacházely se v pouhých třech členských státech EU: v sedmi španělských regionech, v pěti francouzských a ve čtyřech italských.

Většina z těchto regionů se rozkládala od regionu španělského hlavního města směrem k severnímu španělskému pobřeží přes jižní Francii včetně regionu Corsica až do severovýchodní Itálie; výjimku představoval region francouzského hlavního města a francouzský zámořský region Martinique. Nejvyšší naděje události proti stárnutí obyvatelstva v roce v regionech NUTS 2 byla zaznamenána v regionu španělského události proti stárnutí obyvatelstva města Comunidad de Madrid, a to 84,2 let.

Jedinými dalšími regiony v EU, které zaznamenaly naději dožití nižší než 78,0 let viz nejsvětlejší odstín na mapě 7byly tři pobaltské členské státy každý je na této úrovni analýzy jediným regionemoba portugalské autonomní regiony Madeira a Açores, stejně jako South Western Scotland Spojené království. Nejnižší naděje dožití při narození v roce v regionech NUTS 2 byla zaznamenána v bulharském regionu Severozapaden, a to 72,9 let.