Přísady proti stárnutí v plastech


Tepelné stabilizátory - jejich úkolem je zpomalit degradační procesy a zlepšit odolnost polymerů zvýšeným teplotám, které se používají při jejich zpracování.

Account Options

Při degradaci probíhá autooxidace, tj. Tepelná degradace polymerů se projeví zhoršením jejich užitných vlastností, ale přísady proti stárnutí v plastech změnou zabarvení. Při volbě vhodných stabilizátorů je třeba u polymeru mít na zřeteli i další přísady, zejména změkčovadla a plniva, která degradační procesy mnohdy urychlují. Světelné stabilizátory - zpomalují degradační procesy v důsledku slunečního záření.

Pro polymery je nejnebezpečnější UV záření záření o vlnové délce až nmkteré vyvolá vznik volných radikálů volných, nepárových elektronů. Vzniklé radikály jsou schopny vyvolat degradační proces - štěpení nebo síťování makromolekul.

Ochrana spočívá v přídavku UV stabilizátorů, které UV záření nepropustí např. Stabilizátory se specifickým účinkem - zabraňují stárnutí polymeru v důsledku působení ostatních vnějších vlivů v atmosféře vodních srážek, kyslíku, ozónu apod.

Skupinu přísad, které z dlouhodobého hlediska chrání polymerní výrobky před vnějšími vlivy během jejich používání, označujeme jako antidegradanty.

Látky, které by chránily polymerní výrobek vůči teplu způsobem, jakým jej antidegradanty chrání vůči slunečnímu světlu a kyslíku, zatím neexistují. Proto je rozdělujeme na světelné stabilizátory a antioxidanty látky zabraňující nebo přerušující autooxidační reakci. Tepelné stabilizátory chrání polymer především během jeho zpracování, neboť jejich účinek je poměrně krátkodobý.

Stárnutí polymerů

Výrobky, které mají odolávat vyšším teplotám dlouhodobě např. Barviva - dodávají plastům požadovaný odstín. Jedná se o pigmenty anorganického nebo organického původu. Organická barviva jsou na rozdíl od anorganických sloučenin v polymeru rozpustná a zachovávají tím jeho průhlednost viz obr.

  1. Pleťový krém proti stárnutí pleti
  2. Kmenový krém proti stárnutí
  3. Stárnutí polymerů 16 Stárnutí polymerů V důsledku dlouhodobého působení vnějšího prostředí mohou polymery měnit své vlastnosti, dochází k jejich stárnutí atmosférické korozi.

Pro zabarvování polymerů je používáno více jak pigmentů obojího původu. Vhodný pigment musí být odolný vůči běžným zpracovatelským teplotám daného polymeru. Lidskému oku tak vytváří dojem, že sledovaná barva je na denním světle jasnější.

přísady proti stárnutí v plastech

Uplatňují se zejména při barvení do modrých, fialových a růžových odstínů. Maziva - usnadňují zpracování polymerů tekutost taveniny nebo vyjímání dílu z formyale zlepšují také mnohé vlastnosti výrobků, např.

Maziva s vnějším účinkem, tj. Maziva s vnitřním účinkem, která jsou v polymeru dobře rozpustná, snižují viskozitu jeho taveniny odpor proti tečení a usnadňují jeho zpracovatelnost.

přísady proti stárnutí v plastech

Předpokládá se, že všechna maziva plní více nebo méně obě úlohy záleží na mezi rozpustnosti mezi polymerem a mazivem. K usnadnění vyjímání výrobků z forem jsou používána také separační činidla: silikonové oleje nebo polytetrafluorethylenové PTFE disperze ve formě nástřiků, které mají vynikající tepelnou stabilitu do °C. Na druhou stranu jejich aplikací mohou vzniknout nesnáze při následném potiskování nebo pokovování povrchů výrobků.

Změkčovadla - jedná se o organické kapaliny s vysokým bodem varu, které zlepšují ohebnost, přísady proti stárnutí v plastech houževnatost a tekutost taveniny, ovšem na úkor jiných mechanických vlastností polymeru např. Principem působení změkčovadel přísady proti stárnutí v plastech polymery je zvýšení vnitřní pohyblivosti makromolekul, jejich oddálení a následný pokles sil mezi nimi.

Stárnutí polymerů

Antistatika - přísady, které zvyšují elektrickou vodivost polymerů snižují povrchový odpor. Tyto látky mohou být silně hydrofilní tzn. Ve svých molekulách obsahují kromě uhlíku a kyslíku často dusík, fosfor a síru. Nadouvadla - jsou přísady, které se přidávají k polymerům při přípravě lehčených hmot. Látky se při zahřátí na zpracovatelskou teplotu polymeru rozkládají a uvolňují plyny, které pak ve výrobku vytvoří uzavřené, otevřené nebo navzájem propojené dutinky póryviz obr.

Plynnou složkou jejich rozkladu bývá přísady proti stárnutí v plastech dusík nebo oxid uhličitý.

Složení polymerů - přísady

Mezi přísady aditiva přidávaná k polymerům lze řadit také tvrdidla, která u pryskyřic způsobí vznik příčných vazeb přírodní tajemství proti stárnutí tím vytvrzení zesítění i iniciátory katalyzátory a urychlovače reakcí, které ovlivňují účinek tvrdidla a rychlost vytvrzování.

Největší význam však mají plniva, která mají různé přísady proti stárnutí v plastech, jak dokládají následující odstavce. Svoji strukturou, složením, chemickým charakterem a fyzikálními vlastnostmi se podstatně liší od vlastností polymerů, které zastávají funkci pojiva matrice.

proti stárnutí infomercial

Zpět přísady proti stárnutí v plastech začátek 5. Vzhledem k účinkům na mechanické vlastnosti polymeru mají buď vyztužující, nebo nevyztužující charakter, jako např.

Příklad použití dřevité moučky v polymerech při stavbě venkovních podlah, teras nebo obkladů je zřejmý z obr. Jedná se o materiál, který na jedné straně eliminuje veškeré nežádoucí vlastnosti dřeva hnilobu plísně, sesychání, nasákavost, kroucení ad.

výrobky proti stárnutí piva 40 jak se mohu zbavit

Jiná plniva mohou mít specifické poslání, např. Vyztužující plniva jsou používána především za účelem zvýšení rázové houževnatosti polymerů, které je provázeno zvýšením i dalších mechanických charakteristik jako je mez pevnosti a modul pružnosti. K nejdůležitějším vyztužujícím plnivům patří kratší přísady proti stárnutí v plastech 3 mm nebo delší přísady proti stárnutí v plastech až 16 mm skleněná, uhlíková, kovová, aramidová, minerální, přírodní nebo jiná vlákna.

Mezi nejvíce používaná přírodní vlákna patří např.

přísady proti stárnutí v plastech organické tělové mléko proti stárnutí