Projekt proti stárnutí a dlouhověkosti


Články jsou psány tak, aby jim mělo šanci porozumět co nejvíce lidí, tudíž předem omluvte přílišné zjednodušování. Úvod V první řadě je nutno upozornit, že se tato vědecká oblast vyvíjí opravdu rychle, a tudíž je možné, že některé informace budou za chvíli poněkud zastaralé.

Další důležité upozornění je o tom, že v oblasti projekt proti stárnutí a dlouhověkosti se stárnutím samozřejmě existují různí šarlatáni projekt proti stárnutí a dlouhověkosti, které slibují zázračné omládnutí nebo nějaké zaručené výsledky pouze na základě projekt proti stárnutí a dlouhověkosti studií. Je obzvlášť důležité myslet kriticky a nepropadat senzačním titulkům, které píší o magické pilulce, která zvrátí stárnutí.

Z  první části této série článků víme, že existuje několik známek stárnutí, a je tedy dost pravděpodobné, že řešením nebude jedna samospásná pilulka ačkoliv látky adresující všechny primární známky stárnutí by mohly takovému generálnímu efektu být poměrně blízko. Nejspíše půjde o řadu látek, návyků!

Berte vše s úsměvem

Konkrétní možnosti prodloužení života jsou rozdělené do několika kategorií. Kategorické řazení nejspíš odráží i jejich finanční náročnost. Celková životospráva, vliv sociálního prostředí a psychického stavu Ještě před představením možností, které se za několik posledních let dostaly do popředí výzkumu, je dobré připomenout již dobře známé a prozkoumané každodenní návyky prodlužující život.

Většinu jste jich už pravděpodobně někde viděli, nicméně takto pohromadě je dobře vidět, jak velký efekt mohou dohromady mít. Cvičení Jednou ze samozřejmostí projekt proti stárnutí a dlouhověkosti fyzické cvičení.

To asi selským rozumem uzná každý i bez dlouhosáhlých studií, nicméně už vyšlo i  několik vědeckých studiíkteré zkoumají dopady cvičení na jednotlivé známky stárnutí. Ačkoliv cvičení nepůsobí na většinu z nich přímo, dokáže velmi zlepšit fungování různých buněčných procesů podílejících se na stárnutí a zmenšit negativní dopady hromadícího se poškození. Co se týče stylu cvičení, dobrým jednoduchým pravidlem je cvičit tak, aby tělo dosahovalo hormeze příznivého působení po námaze a stresu, biologického ekvivalentu posttraumatického růstuale aby se extrémně nepřemáhalo např.

Index tělesné hmotnosti je ideální držet mezi Každopádně projekt proti stárnutí a dlouhověkosti studie na obrovských vzorcích ukázaly, že i 2. Velkou výhodou je to, že cvičení je v podstatě zadarmo, tudíž je to jedna z těch nejjednodušších cest, jak se dá prodloužit zdravý život. Spánek Fyziologická potřeba, která je bohužel často opomíjenou, ale velmi důležitou částí lidského života — výrazně ovlivňuje mnohé stránky našeho sociálního i biologického proti stárnutí 43, a zároveň je spánek velmi úzce provázaný se stárnutím.

Jednoduché generální pravidlo je nespat málo, ale ani příliš moc, a snažit se dosáhnout kvalitního spánku bez použití léků na spaní hypnotik a trankvilizérů.

Podobné čísla uvádějí i  metastudie na stejné téma.

degree proti stárnutí

Možností zlepšení spánku je mnoho. Obecně se doporučuje chodit spát pravidelně, do chladné a zatemněné ložnice, pohyb během dne, omezit před spaním kofein a alkohol, večer se vyhýbat modrému světlu ať už pomocí blokujících brýlí, a nebo alespoň aplikací upravující barevné spektrum obrazovkypřípadně také teplá sprcha před spaním.

K měření délky a kvality spánku slouží sofistikované spotřebitelské nástroje, které jsou dobře popsané tady. Jídlo Další fyziologickou potřebou projekt proti stárnutí a dlouhověkosti jídlo. Názory na různé diety se dosti liší, a vzhledem k velkým rozdílům mezi lidmi a různým intolerancím pravděpodobně neexistuje jedno nejlepší řešení pro všechny, i přesto ale existuje několik široce akceptovaných doporučení.

Najde Google elixír mládí? — ČT24 — Česká televize

Jednoduchým pravidlem je se pokud možno co nejvíce projekt proti stárnutí a projekt proti stárnutí a dlouhověkosti vysoce průmyslově zpracovaným jídlům, které vznikají změnou chemické a biologické struktury přírodních potravin, a výživné látky jsou u nich z různých důvodů nahrazovány ochucovadly, konzervanty a barvivy.

Takové jídla pak v těle často přispívají zánětlivosti, což vyúsťuje v další buněčné poškození, a tedy zhoršování známek stárnutí. Podobný efekt mají refinované cukry a tuky obzvlášť trans-tuky. Výplývá z toho opět zřejmý závěr, a to jíst více zeleniny a celkově potravin blíže přírodnímu stavu, než těch vysoce průmyslově zpracovaných.

Strašák jménem Alzheimer

Že jídlo hraje velkou roli je vidět i z populačních studií. V podstatě všechny tyto diety mají společný rostlinný základ stravy, bez velkého množství přidaného sodíku, cukru, nezdravých tuků a nebo zpracovaných jídel.

Díky zelenině a luštěninám obsahují dostatek vlákniny a antioxidantů. Dále mají společné časté porce malých ryb až 3x týdněmalé porce masa až 2x týdněmálo mléčných výrobků, ale naopak poměrně častou konzumaci vajec a celozrnných výrobků.

Když se bavíme o jídle, tak je potřeba zmínit, že to není čistě o tom co jíme, ale také o tom, kdy a kolik toho jíme. Jednou opomíjenou skutečností, kterou mají zmiňované Blue Zones diety společnou, je že se lidé nepřejídají. V poslední době se také dosti zkoumá otázka toho, kdy přesně jíst. Zjišťuje se totiž, že čistě to, kdy člověk jí, má projekt proti stárnutí a dlouhověkosti na fungování těla.

Do takového stavu se dá dostat hlavně keto dietou, ale pokud člověk nejí v kuse přibližně více než 12 hodin, tak se tělo dostane do pohotovostního režimu, a začne si také brát více energie z tuků, podobným principem jako v ketóze.

Jak se dožít 1000 let – 4. část: Jaké by mohly být důsledky boje proti stárnutí

Ten nejznámější přístup spočívá ve vynechání snídaně a omezení jídla na 8 hodinové okno například od hodinaby se tělo přes noc a do nadcházejícího oběda dostalo do zmiňovaného stavu, kdy začne brát energii více z tuků. Další možností je dieta napodobující půst fast mimicking diet. Tady je dobré upozornit, že tyto přístupy nejsou vhodné pro každého u žen mohou být problematickéa že je důležité je konzultovat s doktorem, zvlášť pokud má člověk nějaké metabolické poruchy či potíže.

Oba tyto faktory kolik a kdy jsou velmi důležité v kontextu známek stárnutí. Půst a celkově kalorická restrikce jezení míň totiž podle studií na různých savcích zpomalují stárnutí, tedy hromadění buněčného poškození.

Overview: 1 Samuel

Kouření Škodlivost kouření je známá věc, která ale musí být zopakována, protože je kouření opravdu velmi silně spojeno s vyšším počtem nemocí a předčasnou smrtí. V kontextu známek stárnutí kouření výrazně akceleruje poškození DNA.

Biomarkery stárnutí, zdraví a dlouhověkosti podporované umělou inteligencí

Efekt toho dokazuje i  studie na více než milionu anglických ženpodle které kuřáci ztrácejí až 10 let života a mají 3x větší šanci na předčasnou smrt než nekuřáci.

Dobrou zprávou je, že nikdy není pozdě přestat — lidé, co skončili ve 35 letech, mohou podle studie získat až 8.

Biomarkery jsou také primární metrikou v medicíně P4  prediktivní, preventivní, personalizovaná a participativní. Získávání biomarkerů stárnutí je však obzvláště obtížné, protože je třeba je hledat spíše v datech zdravých než nemocných lidí. Se zvyšujícím se objemem dat se stává nejen optimálním, ale i nezbytně nutným pro tyto účely použít umělou inteligenci. Světová zdravotnická organizace WHO zavedla nový klasifikační kód pro choroby související se stárnutím —  XT9T  - který lze použít na nové i stávající choroby.

Alkohol Ambivalentnější je alkohol. Těžké pití více než 4 jednotky denně u mužů nebo 2 jednotky u žen, kde jednotka je přibližně 10g čistého alkoholu je spojeno s jaterními a srdečními problémy, s chorobami týkající se slinivky, a celkově zvýšeným riskem předčasného úmrtí.

Nicméně navazující meta-studie, která systematicky přezkoumávala předchozí výsledky, nedošla k žádným signifikantním kladům ani záporům, a příznivost zmiňovanou v předchozích studiích zdůvodnili rozdílnými designy studií a nedostatečným zhodnocením zdravotního stavu abstinetů.

Zároveň existuje mnoho studií spojujících alkohol s vyšším rizikem nemocí, jako třeba rakoviny. Názory se tedy liší, ale alespoň podle zmiňovaných meta-studií bude přiměřené pití klasifikováno jako muži maximálně 3 jednotky denně, 14 týdně, ženy jako maximálně 2 jednotky denně, 7 týdně čistě z biologického pohledu na zdraví nejspíš neutrální.

Projekt proti stárnutí a dlouhověkosti se týče druhu alkoholu, tak tam jasně vede víno.

Jaké je tedy tajemství dlouhověkosti?

Další studie zkoumala, jaký přesný efekt víno má a díky čemu, a přišli na prospěšnost především na srdeční nemoci, diabetes, neurologické poruchy a metabolické syndromy. Důvodem je pravděpodobně vysoký obsah polyfenol antioxidantů, konkrétně poměrně známého resveratrolu. Psychický stav a sociální zázemí Pokud budeme postupovat výše po Maslowově pyramidě, narazíme na psychologické a sociální potřeby.

Pro někoho to může být překvapivé, ale je poměrně dost vědeckých důkazů o tom, že psychický stav a zdravé vztahy mají signifikantní dopad na délku života. Chronicky vystresovaní nebo úzkostní lidé mají násobně větší šanci na předčasné úmrtí muži až 3x. Naopak lidé udržující zdravé sociální zázemí se mohou dožívat o mnoho déle, podle projekt proti stárnutí a dlouhověkosti mají lidé s alespoň třemi mezilidskými vazbami až 2x menší risk předčasného úmrtí.

Všechny tyto faktory jsou úzce provázány, takže je pravděpodobné, že i ta čísla budou podobně provázaná. Univerzální lék na štěstí a dobré vztahy se samozřejmě doporučuje těžko, ale cesty tu jsou.

Nástrojem k tomu je především samotný mozek a myšlení, a na tom se dá pracovat. Co se týče sociálního zázemí a vlivu na délku života, poskytování přátelské podpory se zdá být účinějšínež pouhé přijímání.

pleťová maska​​ vrásky nasolabial

Důležité je také být součástí nějaké skupiny, o čem jsme psali už v dřívějším článku. V kontextu zámek stárnutí to podle studií funguje tak, že jóga a meditace zvyšuje úroveň glutathionu, což je důležitý antioxidant přítomný v samotných buňkách lidského těla, jehož úroveň se s věkem podobně jako NAD snižuje, z čeho plyne horší schopnost bojovat s volnými radikály a zabraňovat genomové nestabilitě a souvisejícím mitochondriálním dysfunkcím.

projekt proti stárnutí a dlouhověkosti

Meditace podle některých studií  také prodlužuje telomery. Sauna Ne tak známou nebo praktikovanou cestou k lepšímu zdraví a dlouhověkosti je sauna. Funguje na principu vyvolání dočasného teplotního projekt proti stárnutí a dlouhověkosti, který donutí tělo k hormezi, respektive aktivování obranných mechanismů. To v kontextu známek stárnutí znamená například zmírnění zánětlivosti.

Jak se dožít 1000 let – 2. část: Jak proti stárnutí bojovat

Sauna se tedy doporučuje až několikrát týdně, v teplotě okolo 80 stupňů Celsia, jedno či více sezení po  minutách s přestávkami po  minutách ideálně s ledovou sprchou nebo bazénem, a po cvičení, jelikož relaxuje svaly. Pro lidi, kteří nejsou zvyklí, jsou na začátek lepší kratší intervaly. Alespoň částečných benefitů se dá dosáhnout také zakončením klasické teplé sprchy nebo koupele alespoň 30 sekundami studené sprchy.

projekt proti stárnutí a dlouhověkosti maska​​ pod očima od vrásek 40