Palais federální suisse proti stárnutí


Informace o knihách a knihovnách z Moravy.

Ročník 30číslo 1. Vydává Moravská zemská knihovna v Brně pro potřebu knihoven, knižního obchodu, nakladatelství a literárních pracovišť. Adresa vydavatele a redakce: Moravská zemská knihovna v Brně Kounicova 65a, 87 Brno Telefon: E-mail: duha mzk.

Autor fotografie: Renata Pavlíková. Redakce: Mgr.

Jana Nejezchlebová, vedoucí a výkonná redaktorka, Mgr. Jan Lidmila, technický redaktor, Mgr. Adéla Dilhofová, redaktorka, Mgr.

palais federální suisse proti stárnutí

Monika Kratochvílová, redaktorka a jazyková korektura. Redakční rada: prof. Tomáš Kubíček, Ph. Moravská zemská knihovnapředseda redakční rady, PhDr. Libuše Foberová, Ph. Helena Gajdůšková Masarykova veřejná knihovna VsetínMgr. Vychází 4x ročně tištěně i on-line.

Časopis vychází s podporou dotace Jihomoravského kraje. Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, v roce  vstupuje Duha, časopis poskytující informace o knihách a knihovnách z Moravy, do Je to tedy rok významný a redakční rada připravuje několik zajímavých akcí. V Moravské zemské knihovně bude 3. V tomto čísle se zaměříme na prvních deset let — Při přípravě těchto akcí a prohlídce starých ročníků časopisu nás zaujaly fejetony, které provázely několik ročníků.

Vrátili jsme se proto k této tradici a v tomto čísle přinášíme Fejeton s názvem Veřejná knihovna nad potokem. Blok Studie, články se ve všech příspěvcích věnuje hlavnímu tématu tohoto čísla, vzdělávání knihovníků. Historii přibližuje text Počátky vysokoškolského studia knihovnictví na Masarykově univerzitě a současné situaci se věnuje článek Studovat knihovnictví v ČR se dá na třech univerzitách.

Dále přecházíme na vzdělávání knihovníků při zaměstnání Celoživotní vzdělávání knihovníků v ČR — nová etapa?

Populární značky

Informace o prvních postupech v praxi se dočteme v článku Možnosti celoživotního vzdělávání knihovníků. Vzdělávání se věnují články i v dalších rubrikách. Dvacet let českého knihovnictví. V rubrice Konference, akce se vrátíme na Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje  a obsah mezinárodní konference Knihovna ve K problematice vzdělávání se vrací článek Příprava informačních profesionálů:stabilní.

V podrubrice Knihovníci píší o knihách a knihovnách se budeme zamýšlet nad tím, jak poznat svého čtenáře a  z  odborných knihoven představujeme Knihovnu Národního památkového ústavu.

Z činnosti MZK, článek v této rubrice nás zavede na mezinárodní knižní veletrhy v Lipsku, Bologni, Londýně a ve Frankfurtu nad Mohanem a přiblíží prezentaci české knižní kultury v zahraničí. V dalším článku se podíváme na výstavu Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v  Brně.

palais federální suisse proti stárnutí jak se zbavit vinaře

Hlavnímu tématu se věnuje článek Profesní vzdělávání MZK v roce Recenze jsou věnovány dvěma knihám. Učíme se s tabletem: využití mobilních technologií ve vzdělávání je první palais federální suisse proti stárnutí na téma využívání tabletů ve vzdělávání a jistě bude pro knihovníky knihou velmi potřebnou a v praxi užitečnou.

Život herečky Zdeny Herfortové přibližuje kniha Jízda přes kočičí hlavy. Zkušenosti ze zahraničí nás zavedou do knihoven v  Dánsku. Rozhovor je věnován Tereze Horváthové, spisovatelce, majitelce nakladatelství Baobab a především zakladatelce a hlavní organizátorce a dramaturgyni knižního festivalu Tabook. A  na závěr, opět k  tématu, tip na zajímavou a mírně provokativní knihu, která vede k zamyšlení nad vzděláváním: Liessmann, Konrád Paul.

Teorie nevzdělanosti.

Omyly společnosti vědění, Ředitelem těchto kurzů se stal Zdeněk Václav Tobolka —který byl také prvním docentem knihovědy u nás. Od roku  se pak na této fakultě zásluhou doc. Jaroslava Drtiny — podařilo otevřít katedru knihovnictví s původně čtyřletým a později pětiletým studiem.

olivier Chaix suisse proti stárnutí příčinou vrásek na čele

V českých zemích byla pražská katedra knihovnictví jedinou a to až do rokukdy v Brně vznikl Ústav pomocných věd historických, archivnictví a knihovnictví na Masarykově univerzitě.

V době plánovaného hospodářství, tedy na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, připravila katedra vědeckých informací a  knihovnictví při FF UK pro palais federální suisse proti stárnutí expertů oboru vědecké informace a  knihovnictví ministerstva školství rozbor o  společenské potřebě vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků této specializace v českých zemích. Navržená směrná čísla uváděla roční potřebu 70 posluchačů denního studia, 40 pro dálkové palais federální suisse proti stárnutí studium palais federální suisse proti stárnutí každý druhý rok 40 posluchačů specializovaného postgraduálního studia.

K  zajištění vědeckých pracovníků se plánovalo vypisovat každoročně jednu interní a tři externí aspirantury. Přesto, že těžiště výuky směřovalo do sítě VTEI, představy katedry se zdaleka nenaplnily.

jak vyhladit vrásky v blízkosti rtů jak odstranit vrásky nad horním rtem recenze

Počet absolventů katedry palais federální suisse proti stárnutí do roku  průměrně 20 ročně, což nebyla ani čtvrtina reálné potřeby. Poměrně nízký počet absolventů pražské katedry vědeckých informací a knihovnictví VIK nebyl jediným důvodem jejich nedostatku v Jihomoravském kraji. Stejně závažným důvodem byla vzdálenost sídla vysoké školy. Brno mělo Střední knihovnickou školu od rokuz jejích absolventů odešli někteří na pražskou katedru studovat, po absolvování však nacházeli také v  Praze výhodnější umístění a moravské kraje tak často přišly zkrátka.

Takový pokus byl iniciován ze strany tehdejší Státní vědecké knihovny v květnu  a rektorát brněnské univerzity dal dopisem ze dne S  otevřením konzultačního střediska se počítalo od zimního semestru Po soustředění přihlášek však pražská katedra navrhla, aby knihovna požádala palais federální suisse proti stárnutí zřízení vlastního studia knihovnictví při brněnské univerzitě. Již v  jak se zbavit sousedství   byl o  možnost otevření studia oboru knihovnictví a  informatiky požádán dopisem nový rektor Masarykovy univerzity prof.

Milan Jelínek — Při osobním jednání ředitele knihovny a  prof. Jana Janáka — z  katedry historie FF s  rektorem univerzity našel záměr porozumění. Palais federální suisse proti stárnutí magnificenci se nový obor zamlouval, viděl jej perspektivní a  potřebný a  v  rámci možností univerzity uvažoval i o zřízení samostatné katedry či ústavu.

Návrh rektora ovšem projednalo kolegium děkana a  senát Filozofické fakulty a  schválilo mezi novými obory jen pomocné vědy historické.