Jamur Lentinus edodes proti stárnutí.


Gasteromycetidae 3 hemiangiokarpní - hymenium je v raných stádiích zakryto jedním nebo dvěma obaly, během vývoje plodnice už před zralostí spor!!!! Agaricalesplodnice jen s velum partiale 1 se nazýv. Řada smrtelně jedovatých hub je bílá nebo má nenápadnou barvu např.

Pověra: Jedovaté houby nejsou ožírané slimáky a hmyzími larvami. Plži je též hojně vyhledávaná.

Pověra: Jedovaté houby černají při styku se stříbrným nádobím či cibulí. Řada hub černá, ovšem spíše při vyschnutí a zvadnutí, a to bez ohledu na přítomnost cibule nebo nádobí a už vůbec bez ohledu na to, zda jsou jedovaté či nikoliv. Pověra: Dlouhé převaření či smažení zlikviduje každý jed. Pouze některé jamur Lentinus edodes proti stárnutí houby se po tepelné úpravě stanou jedlými např.

Všechny smrtelně jedovaté houby vyskytující se na českém území si uchovávají svoji jedovatost i po dlouhodobé tepelné úpravě. Pověra: Když se spletu, tak se mi udělá špatně, a když nebudu váhat a nechám si vypláchnout žaludek, tak se mi nic hrozného nestane. Řada jamur Lentinus edodes proti stárnutí jedovatých druhů hub je zákeřná tím, jamur Lentinus edodes proti stárnutí otrava se objeví až velmi dlouho po požití, tedy v okamžiku, kdy už je jed vstřebán a napáchal nevratné škody.

To platí například u muchomůrky zelené, ale zejména u pavučince plyšového — u něj se první příznaky mohou objevit dokonce až po 3 týdnech, kdy lékaři mohou konstatovat už jen těžké jak se zbavit těžkého akné nebo úplné a definitivní selhání ledvin a trvalou invaliditu případně smrt pacienta. Pověra: Jedovaté houby chutnají odporně.

5. cvičení. Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Třída: HOMOBASIDIOMYCETES

Naopak, řada smrtelně jedovatých hub je obecně označována jako chuťově vynikající, speciálně muchomůrka zelená a muchomůrka jízlivá jsou považovány za velmi chutné houby. Například smrtelně jedovatá čepičatka jehličnanová běžně vyrůstá z padlých stromů a pařezů SYSTÉM názory na členění této podtřídy do řádů a zařazení jednotl. Polyporus frondosus — trsnatec lupenitý Grifola frondosa syn. Polyporus frondosus — trsnatec lupenitý Albatrellus ovinus — krásnopórka mlynářka Albatrellus confluens — krásnopórka žemlička Ganoderma lucidum — lesklokorka lesklá Ganoderma applanatum G.

5. cvičení. Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Třída: HOMOBASIDIOMYCETES - PDF Free Download

Hydnum imbricatum — lošák jelení Hydnellum spp. Cantharellus - tvar plodnice - různý kyjovitý, keříčkovitý, nálevkovitý - mykorhizní houby, saprofyté nebo fakultativní parazité - jedlé, nejedlé i jedovaté druhy - zástupci: Clavariadelphus pistillaris — kyj Herkulův tento rod nově řazen do Gomphales? Clavaria purpurea — kyjanka purpurová tento rod nově řazen do Boletales? Macrotyphula fistulosa — kyj rourkatý paluška rourkovitá jamur Lentinus edodes proti stárnutí rod nově řazen do Agaricales?

Ramaria spp. Clavulina spp.

5. cvičení. Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Třída: HOMOBASIDIOMYCETES

Sparassis crispa — kotrč kadeřavý tento rod nově řazen do Polyporales Hericium clathroides H. Paxillus - hymenofor — rourkatý, méně lupenatý, od dužniny klobouku lehce oddělitelný - saprofyté, převážně mykorhizní mají ektotrofní n. Paxillus aj. Boletus badius — sucho hřib hnědý Xerocomus syn. Boletus subtomentosus — sucho hřib plstnatý Xerocomus syn. Pseudoboletus parasticus — sucho hřib příživný Rod Porphyrellus hřib Porphyrellus pseudoscaber syn.

Boletus jamur Lentinus edodes proti stárnutí — klouzek obecný Suillus granulatus syn. Boletus granulatus — klouzek zrnitý Suillus bovinus syn. Boletus bovinus — klouzek kravský Rod Suillus klouzek - klobouk není slizký a lepkavý, pokožka neslupitelná!!

Gomphidius slizákpř. Paxillus involutus — čechratka podvinutá, Cvičení5, strana15 Paxillus atrotomentosus — čechratka černohuňatá Hygrophoropsis lištička Hygrophoropsis aurantiaca — lištička pomerančová Řád: Agaricales — žampiónotvaré nejpočetnější řád - plodnice typu — hemiangiokarpní v mládí zahalené obalyjednoleté masité, šťavnaté pilothecium plodnice rozlišená na třeň a klobouk na spodní straně s hymenoforem, třeň někdy redukovaný většinou agarikoidního nebo kantharelloidního, jamur Lentinus edodes proti stárnutí jiných typů pleurotoidní, cyfeloidní, resupinátní - hyfový systém plodnice - jamur Lentinus edodes proti stárnutí - přezky a dolipóry přítomny - hymenofor - lupenatý - hlavně saprofyté na rostlinných zbytcích v humususlabí parazité nebo mykorhizní dr.

Evropě přes druhů - drobné, jemné houby, klobouk tenký, zvonovitý až kuželovitý, s někdy průsvitně rýhov. Evropě asi 30 druhů - malé až střední houby - klobouk polokulovitý, vyklenutý až plochý, na povrchu hladký, lysý - lupeny připojené, nesbíhavé - třeň masitý, tužší, ohebný - výtrusný prach bílý až narůžovělý - saprofyté na dřevě nebo na zemi na rostlinných zbytcích humus, hrabanka z jehličnanů, listí, rozkládající se plodnice hubv listnatých a jehličnatých lesích - jedlé i nejedlé druhy Collybia syn.

Gymnopus fusipes — penízovka vřetenonohá Collybia syn. Gymnopus dryophila — penízovka dubová Collybia butyracea — penízovka máslová Collybia confluens — penízovka splývavá Flammulina penízovka ve střed. Evropě 2 druhy - klobouk na povrchu slizký - třeň tmavě sametový! Evropě přes 70 druhů - masité plodnice; klobouk většinou v mládí kuželovitý nebo polokulovitý, pak vyklenutý až plochý - třeně většinou bez prstene - lupeny u třeně mírně vykrojené, připojené malým zoubkem!

Evropě 13 druhů, často zářivých barev, jsou ale vzácnější - lupeny připojené zoubkem nebo sbíhavé; výtrusný prach bílý až smetanový - saprofyté, na travnatých stanovištích, ale i v lesích; jamur Lentinus edodes proti stárnutí jedlé? Calocybe gambosa syn. Tricholoma gambosum — čirůvka májovka - možnost záměny s vláknicí Inocybe Patouillardii rostoucí také na jaře!!!!!!!

Cvičení5, strana20 - klobouk krémově bělavý! Evropě 3 druhy - klobouk vyklenutý až plochý, živě zbarvený se žlutou základní barvou - lupeny zlatožluté, u třeně mírně vykrojené, připojené malým zoubkem! Clitocybe gilva — strmělka žlutá Clitocybe strmělka ve střed.

Evropě přes druhů - klobouk plochý, vmáčklý nebo až nálevkovitý kantharelloidní typ - lupeny po třeni sbíhavé; výtrusný prach bílý až smetanový - saprofyté, na zemi v lesích - jedlé, nejedlé i jedovaté druhy ty obsahují muskarin Clitocybe nebularis syn. Lepista nebularis — strmělka mlženka Clitocybe gibba — strmělka nálevkovitá Clitocybe odora — strmělka anýzka Pseudoclitocybe strmělka - podobné rodu Clitocybe, ale jsou silně hygrofánní - výtrusy jsou silně amyloidní v roztoku jódu modrají Pseudoclitocybe cyathiformis — strmělka číškovitá Melanoleuca tmavobělka ve střední Evropě přes 20 druhů - čirůvkovité houby s převážně tmavě zbarvenými klobouky - lupeny světlé, obvykle bílé, zoubkem připojené - výtrusný prach bílý až smetanový Melanoleuca cinereifolia— tmavobělka šedolupenná Melanoleuca melaleuca syn.

Evropě 12 druhů — velmi různorodý: většina druhů výrazně trsnatě jamur Lentinus edodes proti stárnutí, jamur Lentinus edodes jamur Lentinus edodes proti stárnutí stárnutí jsou netrsnaté a černající Cvičení5, strana21 — plodnice masité, pružné a tuhé, čirůvkovitého vzhledu líha nahloučená nebo vzhledu jamur Lentinus edodes proti stárnutí strmělek líha srostlá — klobouky nejprve sklenuté, pak většinou rozložené často nepravidelněvětšinou světlé bílé, bělavé, světle hnědé nebo žlutavé — lupeny husté, přímo přirostlé až lehce sbíhavé, světlé bělavé, krémové, smetanově krémové až sv.

Armillariella ostoyae syn. Ostoyova syn. Armillariella bulbosa syn. Armillariella borealis — václavka severská Omphalina kalichovka ve střed. Evropě více než druhů - plodnice jsou útlé až dužnaté pak připomínají čirůvky - různé velikosti a zbarvení, klob.

Evropě 16 druhů - klobouk je mazlavý; třeň často s prstenem; výtrusný prach purpurově hnědý - saprofyté, rostou v půdě nebo na dřevě - i jedlé, ale některé druhy jsou z hlediska jedovatosti považovány za jamur Lentinus edodes proti stárnutí Stropharia aeruginosa — límcovka měděnková Stropharia caerulea syn.

Evropě 17 druhů - klobouk je holý; třeň bez prstenu, někdy jamur Lentinus edodes proti stárnutí prstenčitým páskem - lupeny v době zralosti tmavě hnědé až černofialové - výtrusný prach purpurově hnědý - saprofyté, rostou v trsech na dřevě - i jedlé, některé druhy jsou hořké, 1 druh prokazatelně jedovatý Hypholoma fasciculare fascicularis — třepenitka svazčitá Hypholoma capnoides — třepenitka maková Hypholoma sublateritium — třepenitka cihlová Jamur Lentinus edodes proti stárnutí Pholiota — šupinovka některé druhy dnes jako Flammula — plaménka nebo Kuehneromyces — opeňka ve střed.

Pholiota mutabilis — opeňka měnlivá Rod Psilocybe — lysohlávka po změnách provedených některými mykology v taxonomii a zařazení většiny druhů rodů Stropharia či Hypholoma!!!! Projevy těchto intoxikací jsou rozdílné intenzity podle vnímavosti a dispozice uživatele.

Jamur Lentinus edodes proti stárnutí houby dobře rozžvýkány a ponechány delší dobu v ústech, jamur Lentinus edodes proti stárnutí se první příznaky asi po 10 minutách. Spolknuté houby způsobují delší prodlevu asi 40 minut a zároveň i zhruba poloviční jamur Lentinus edodes proti stárnutí díky proniknutí pouze poloviny účinných látek žaludeční a střevní stěnou. Spolu s halucinacemi vznikají falešné představy, intoxikovaný je vystaven ukvapeným rozhodnutím, které mohou být příčinou nehod a úrazů.

Intoxikace většinou eclos sérum proti stárnutí náhle údajně ji lze přerušit např. To také vysvětluje proč někomu stačí 10 klobouků lysohlávek, zatím co někdo jich potřebuje k dosažení stejných účinků přes Navíc při častém opakování také ztrácí zážitek s lysohlávkami svou "božskost", takže je nejlepší omezit se pouze na 4 až 10 dávek ročně.

Rod Agrocybe — polnička ve střed. Papilionaceus - mrvel kropenatec parabolický Panaeolus fimicola syn. Cortinarius orellanus — pavučinec plyšový - klobouk živě rezavě oranžový! Rod Galerina — čepičatka ve stř. Evropě přes 50 druhů čepičatek - plodnice malé, křehké, masité, medově žluté - klobouk zvonovitý, pak rozložený - jen 3 evropské druhy mají na třeni prsten - výtrusný prach rezavě až skořicově hnědý - saprofyté, rostou v mechatých místech, mezi mechy i na nich a na dřevě - nejedlé nebo jedovaté Galerina marginata — čepičatka jehličnatá Rod Rozites — sluka ve střed.

Cortinarius caperatus syn. Evropě přes druhů, většinu jde přesně určit jen na základě mikroskopických znaků a barevných chemických reakcí - plodnice dužnaté, křehké, mléčnice bez mléka - klobouk sklenutý až rozložený se středem čas.

Evropě přes 80 druhů - plodnice pevné, mléčnice s mléčnou tekutinou, latexem na řezu nebo lomu roní mléko, které u některých druhů může měnit barvu jamur Lentinus edodes proti stárnutí klobouk vyklenutý, pak vmáčklý až rozloženě nálevkovitý - pharma proti stárnutí sbíhavé, výtrusný prach bílý, smetanový, žlutavý n.

Basidiomycotina, Tř. Homobasidiomycetes, Podtřída Hymenomycetidae Úkol č.

S použitím obrázků, atlasů, příp.