Don de sang cordon suisse anti aging, Samoregulační topný kabel - pro ochranu potrubí, 10 W/m při +5°C


Samoregulační topný kabel - pro ochranu potrubí, 10 W/m při +5°C

THR: Art. EN These symbols on your device mean: do not cover danger hot surface! FR Ces symboles sur votre appareil signifient : ne pas recouvrir danger surface brûlante! DA Disse symboler på dit apparat betyder: må ikke tildækkes - fare - varm overflade!

hlasovací informace bezchybné proti stárnutí

SV Dessa symboler på din enhet betyder: får ej övertäckas fara varm yta! CZ Tyto symboly na vašem přístroji znamenají: Nezakrývejte - nebezpečí - horký povrch! SK Tieto symboly na vašom prístroji znamenajú: Nezakrývajte - nebezpečenstvo - horúci povrch!

Jiří Popelář (jipopelar) on Pinterest

RO Aceste simboluri de pe aparat se referă la: nu acoperiți pericol suprafață fierbinte! IT Questi simboli sul dispositivo significano: non coprire pericolo superficie calda!

  • Остальные, в том числе дети, живут практически в изоляции.

  • Николь услыхала голос Патрика за спиной.

  • 维基百科数据 - Tables - 捷克语
  • Она не могла и представить ничего подобного.

  • С нашей точки зрения, все предлагаемые варианты разделения семей, которых не так уж много для подобного разговора, обосновываются результатами наблюдений.

  • Nejlepší přísady do produktů proti stárnutí

Don de sang cordon suisse anti aging Estos símbolos de su aparato significan: no cubrir peligro - superficie caliente! PO Estes símbolos no seu aparelho significam: Não cobrir perigo superfície quente!

U hebt daarmee een goede keus gemaakt!

don de sang cordon suisse anti aging krém proti stárnutí pro muže recenze

Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren. Om het beste uit uw terrasstraler te halen is het belangrijk dat u dit instructieboekje vóór gebruik aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften; die worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving!

Bewaar het instructieboekje vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen.

Kožní roztok proti stárnutí

Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor uw terrasstraler tijdens de opslag buiten het seizoen. En mocht u het apparaat ooit aan iemand anders overdragen, lever er dan het instructieboekje en de verpakking bij.

Daardoor werkt uw infraroodstraler zeer effectief en is hij ook buitengewoon geschikt om in de openlucht te gebruiken. Hang er dus niet bijv. Lees daarom de veiligheidsvoorschriften, maar ook de instructies voor plaatsing en werking van het apparaat zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Controleer voor gebruik of het voltage, aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de spanning van het elektrische punt waarop u het wilt aansluiten.

De stroomvoorziening moet voldoen aan de geldende wettelijke normen en nationale regelgeving. Het apparaat dient volgens de voorschriften geïnstalleerd te zijn voor u het in gebruik neemt.

Машина тронулась с места по лабиринту молочно-белых, лишенных окон коридоров. Николь была необыкновенно спокойна.

Она старалась убедить себя в том, что действительно увидит дочь, которую оставила возле другой звездной системы годы и годы .

Gebruik altijd een geaard een stopcontact dat goed zichtbaar en bereikbaar is. Verlengsnoeren of verdeeldozen mogen alleen worden gebruikt als dat gebruik veilig is. Verlengsnoeren en verdeeldozen moeten voldoen aan de wettelijke regelgeving.

Als u een haspel gebruikt, rol de kabel dan geheel af!

jak přirozeně redukovat stárnutí

Zorg ervoor dat de elektrokabel niet over scherpe randen hangt, geen scherpe bochten hoeft te maken, niet kan worden meegesleept en geen hete oppervlakken raakt. Wikkel hem ook niet om het apparaat. Plaats het apparaat niet direct onder of boven een stopcontact. Houdt alle brandbare voorwerpen zoals meubels, gordijnen, papier enz.

Samoregulační topný kabel na ochranu potrubí pouze vně před zamrznutím. It secretes fluids that help the transportation and activation of sperm.

Let erop dat bijv. Denk daarbij aan gordijnen, tentzeilen, vlaggen, plastic folies enz. Dat kan tot schroei schade of brand leiden. Ondanks het feit dat het apparaat spatwaterdicht is dient u voorzichtig te zijn met water.

Zorg ervoor dat hij niet in het water kan vallen en stel hem niet bloot aan grove waterstralen.

Česká pošta – Balík na poštu

Raak hem niet met natte handen don de sang cordon suisse anti aging en plaats het apparaat niet in de onmiddellijke omgeving van een bad, washok, zwembad of een andere watervoorziening, dat is gevaarlijk. Gebruik uitsluitend de meegeleverde afstandsbediening type voor dit apparaat.

La Fondation Ramsay Générale de Santé - Don du sang de cordon

Bedek of blokkeer de terrasstraler nooit; daardoor raakt hij oververhit en treedt er brandgevaar op. Hang of leg nooit voorwerpen als kleding, dekens, kussens, papier enz.

De minimumafstand van 1 meter tussen apparaat en brandbare materialen dient altijd in acht te worden genomen. Bepaalde delen van dit product kunnen erg heet worden en verbrandingen veroorzaken.

Bijzondere aandacht is geboden wanneer er kinderen of hulpbehoevende of kwetsbare personen aanwezig zijn. Raak het apparaat tijdens of kort na het gebruik niet met blote huid aan.

2010 - Finále Plzeň

Als het apparaat om wat voor reden dan ook kraakt of knapt of de werking onderbreekt, als u tijdens de werking van het apparaat onvolkomenheden of storing constateert, of als de aluminium omkasting, de voorzijde of elektrokabel of stekker scheurtjes o.

Er bestaat dan gevaar voor brand, letsel of schade! Als het apparaat, de elektrokabel of de stekker beschadiging of storing vertonen, wend u dan tot uw leverancier, de fabrikant of een erkend servicepunt ter reparatie of vervanging. Voer zelf geen reparaties uit, dat kan gevaarlijk zijn!

Reparaties, uitgevoerd door onbevoegden of wijzigingen aan het apparaat doorbreken de stof- en waterdichtheid van het apparaat en doen de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant vervallen.

Кроме того, существуют другие ограничения.

Bewaar geen lichtontvlambare vloeistoffen of materialen als verf, benzine, gastankjes enz. Gebruik het apparaat niet in een brandgevaarlijke omgeving zoals nabij gastanks, gasleidingen of spuitbussen. Dat levert explosie- en brandgevaar op!

sims 3 proti stárnutí jak skrýt vrásky