Definice režimu ochrany proti stárnutí


nivea perlové sérum proti vráskám q plus

Definice režimu nabíjení 2 elektrického vozidla je uvedena v IEC Pro režim nabíjení 2, včetně situace, kdy nemůže být zaručeno, že instalace je vybavena RCD, jako je například nabíjení elektrického vozidla v neznámé instalaci, se používá vyhrazená ochrana pro připojené elektrické vozidlo. Tato norma má popsat příslušné požadavky pro zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu IC-CPDkteré má být použito pro režim nabíjení 2.

jak se zbavit nafouknuté ropuchy

IC-CPD není ochranným zařízením určeným pro používání v pevných instalacích. Tato norma platí pro přenosná zařízení provádějící současně funkce detekce reziduálního proudu, srovnávání hodnoty tohoto proudu s reziduální pracovní hodnotou a rozpojování chráněného obvodu v případě, kdy reziduální proud překročí tuto hodnotu.

IC-CPD podle této normy je vybaven regulátorem řídicí funkce podle IEC TS ; kontroluje podmínky napájení a zabraňuje nabíjení v případě poruch napájení za stanovených podmínek; může být vybaven spínaným ochranným vodičem.

definice režimu ochrany proti stárnutí

Berou se v úvahu reziduální proudy s kmitočty odlišujícími se od jmenovitého kmitočtu, stejnosměrné reziduální proudy a specifické podmínky okolního prostředí. Tato norma platí pro IC-CPD pro jednofázové obvody nepřesahující V nebo vícefázové obvody nepřesahující V, přičemž jejich maximální jmenovitý proud je 32 A. IC-CPD podle této normy nejsou určena pro používání pro přivádění elektrické energie do připojené sítě.

definice režimu ochrany proti stárnutí

IC-CPD sestává z těchto částí: definice režimu ochrany proti stárnutí pro připojení k zásuvce v pevné instalaci; jedna nebo více podsestav zajišťujících funkce řízení a ochrany; kabel mezi vidlicí a podsestavami volitelný ; kabel mezi podsestavami a vozidlovou nástrčkou volitelný ; vozidlová nástrčka pro připojení k elektrickému vozidlu.

Pro vidlice pro domácnost a podobné účely platí příslušné požadavky národní normy a specifické požadavky defi- nované národním komitétem země, kde je výrobek uveden na trh. Pokud definice režimu ochrany proti stárnutí žádné národní požadavky, může být použita IEC Pro průmyslové vidlice platí IEC Pro konkrétní aplikace a oblasti mohou být použity nezaměnitelné průmyslové vidlice.

definice režimu ochrany proti stárnutí denny krem​​ na mastnou pleť

V tomto případě platí IEC Tyto části jsou zkoušeny samostatně podle své konkrétní normy výrobku. Nepožaduje se, aby spínací kontakty IC-CPD zajišťovaly bezpečné odpojení, protože bezpečné odpojení může být zajištěno odpojením vidlice.

recenze proti stárnutí nočního krému

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.